Viete, aký význam má pri SEO optimalizácii typ spojenia?

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. september 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V augustovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Viete, aký význam má spojenie REL=NOFOLLOW? hovorili o tom, že značka REL=NOFOLLOW predstavuje hodnotu vlastnosti HTML jazyka a vlastne dáva inštrukciu prieskumovým strojom, že hypertextové spojenie by nemalo ovplyvniť ranking cieľovej stránky v indexe. Koncepcia hodnoty vlastnosti nofollow bola navrhnutá vedúcim tímu Google  Mattom Cuttsom a Jasonom Shellenom z Bloggera v roku 2005.

Cieľom bolo eliminovať spam u niektorých vyhľadávacích nástrojov a tým aj zlepšiť kvalitu vyhľadávania. Čiže, ak sa atribút rel="nofollow" pripojí k spojeniu, ktoré vedie z určitej URL adresy, vyhľadávač nepripíše tomuto spojeniu žiadnu váhu.

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia.

Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta

V dnešnom čísle spravodaja sa budeme bližšie venovať ďalšiemu dôležitému faktoru a to typu spojenia.

Typy spojenia na webových sídlach

Na webových sídlach môžeme nájsť tri základné typy spojenia:

1. HTML textové spojenie
2. Obrázkové spojenie
3. Javascriptové spojenie

Samozrejme, že z hľadiska SEO optimalizácie boli vždy najvýhodnejšie textové spojenia, pretože boli najľahšie indexovateľné robotmi vyhľadávacieho nástroja.

Aký význam majú hypertextovéspojenia sa môžeme presvedčiť na webovom sídle Jakoba Nielsena, Alertbox: Current Issues in Web Usability http://www.useit.com/alertbox/, kde sú pravidelne uverejńované články týkajúce sa použiteľnosti webových sídiel. Jakob Nielsen dôsledne dodržiava odporúčania informačných architektov o zmene farby navštívených a nenavštívených spojení.

Obr. Elektronický spravodaj Jakoba Nielsena využíva silu hypertextových spojení

Obr. Elektronický spravodaj Jakoba Nielsena využíva silu hypertextových spojení

K typickým textovým spojeniam patria aj mapy sídiel, ktoré podávajú prehľad o celkovej štruktúre webového sídla. Na nasledujúcom obrázku vidíme mapu sídla Kongresovej knižnice vo Washingtone.

Obr. Hypertextové spojenia využíva aj mapa sídla Kongresovej knižnice vo Washingtone

Obr. Hypertextové spojenia využíva aj mapa sídla Kongresovej knižnice vo Washingtone

Väčším problémom sú obrázkové spojenia. Tieto typy spojení sa využívali hlavne v ranných štádiách vývoja webových sídiel, keď sa ešte nepoznali princípy a odporúčania informačných architektov a preferoval sa grafický dizajn pred dizajnom informačným.

Našťastie, dnes už grafickí dizajnéri majú vedomosti, že v prípade obrázkov, tieto by mali obsahovať alternatívny text, mali by mať určité rozmery a samozrejme aj primeranú veľkosť. Ak si nainštalujeme na prehliadač developer toolbar, môžeme zistiť veľa informácií o tvorbe stránky a aj jednotlivých obrázkoch na stránke. Na nasledujúcom obrázku vidíme časť informácií o obrázkoch na stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá použila v prvom prípade pri tvorbe obrázkov alternatívny text, ale v druhom prípade už alternatívny text chýba.

Obr.  Správa o obrázkoch na webovom sídle Univerzitnej knižnice v Bratislave

Obr. Správa o obrázkoch na webovom sídle Univerzitnej knižnice v Bratislave

Našťastie uvedený obrázok je už minulosťou. Mnohé webové sídla využívali ako hypertextové spojenia obrázkové mapy. V prípade slepých používateľov, ktorí využívali čítačku obrazovky, na stránke nebol žiaden text, pretože chýbali alternatívne popisy obrázkov a tým aj stránka bola pre robot vyhľadávacieho nástroja úplne nečitateľná.

Obr. Ukážka webového sídla s vypnutými obrázkami, kde chýbal alternatívny popis obrázkov

Obr. Ukážka webového sídla s vypnutými obrázkami, kde chýbal alternatívny popis obrázkov

Pri tvorbe webového sídla sa odporúča využiť tzv. search engine spider simulator, ktorý ukáže, ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja webové sídlo. Na nasledujúcom obrázku vidíme, ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá spĺňa aj tie najnáročnejšie kritéria prístupnosti pre znevýhodnených občanov.

Obr. Ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Obr. Ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ako dôležitý faktor SEO optimalizácia pokladajú experti aj počet a kvalitu spojení na zdrojovej stránke na externé zdroje. Písali sme o tom podrobnejšie v článku Význam PageRanku ako patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o význame typu spojení. Z hľadiska prístupnosti a indexovania robotmi sa neodporúča používať typ javascriptového spojenia. Podľa odporúčaní viacerých expertov za najhodnotnejšie sa považujú štandardné HTML spojenia s výstižnou kotvou odkazu a obrázkové spojenia s výstižným alternatívnym textom. Tvorcovia webových sídiel by nemali zabúdať, že kvalitné spojenia sa vo veľkej miere podieľajú na zvyšovaní nájditeľnosti webových sídiel vo vyhľadávačoch a predstavujú významný faktor SEO optimalizácie.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009 a). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-08-18]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2009. Význam PageRanku ako patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky. In Newsletter. 1. september 2009 [online],  [cit. 2010-08-13].  Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=vyznam-pageranku-ako-patentovanej-techniky-google-a-jeho-vplyv-pri-posudzovani-dolezitosti-webovej-stranky

d) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-05-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.