Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2017 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo výsledkoch vyhľadávania na popredných miestach, ideálne na prvej strane. Výsledky výskumov používateľského správania ukazujú, že používatelia málokedy prejdú vo výsledkoch vyhľadávania cez tretiu stranu. Práve kvôli tomu vznikla aj SEO optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje internetu. Cieľom SEO je získať čo najvyššie umiestnenie vo vyhľadávači pre určité kľúčové slovo alebo frázu. SEO charakterizujeme ako vedu a aj umenie, pretože stratégia radenia záznamov vo výsledkov vyhľadávania sa mení časom a preto je neustále potrebné sledovať ako Google interpretuje vyhľadávacie frázy. Vychádzame predovšetkým z článku Aleha Barysevicha (2017) Your Keywords Are Not What You Think They Are. How Google transforms search queries and what it means for SEO.

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní

Podľa štatistík vyhľadávač Google ročne zaznamená viac ako 2 trilióny hľadaní a preto je namieste otázka, akým spôsobom sú radené výsledky vo vyhľadávaní. Google si svoje algoritmy vyhľadávania necháva patentovať. Ak by sa nepoužívali sofistikované algoritmy, vyhľadávač by na dotaz neposkytol relevantnú odpoveď ale milióny stránok. Algoritmy sú počítačové procesy a vzorce, ktoré premenia vaše otázky na odpovede. Algoritmy Google sa spoliehajú na viac ako 200 jedinečných signálov alebo „kľúčov“, ktoré umožňujú uhádnuť čo skutočne hľadáte. Patent Google System and method for providing search query refinements on providing search query refinements umožňuje lepšie pochopiť, ako sa Google vyrovnáva so situáciami, ktoré sú dvojznačné, príliš všeobecné, príliš úzke a postrádajú kontext.

Na nasledujúcom obrázku vidíme, ako sa Google vyrovná s príliš všeobecnou otázkou Oscar. Google automaticky predpokladá, že sa otázka týka cien 89. ročníka Academy Awards, ktoré udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied.

Obr. Výsledky vyhľadávania Google na príliš všeobecnú otázku Oscar

Obr. Výsledky vyhľadávania Google na príliš všeobecnú otázku Oscar

Samozrejme, že sme mohli mať na mysli aj niečo iné, ako udeľovanie Oscarov a preto je hneď na konci strany nápoveda na možné ďalšie vyhľadávania súvisiace s výrazom Oscar.

Obr. Nápoveda na ďalšie vyhľadávania súvisiace s výrazom Oscar

Obr. Nápoveda na ďalšie vyhľadávania súvisiace s výrazom Oscar

Podľa patentu, ak Google dostane dotaz, najprv stotožní v svojom indexe dokumenty, ktoré majú nejakú asociáciu s kľúčovým slovom napísaným používateľom. Predpokladajme, že napríklad v databáze sa nachádza 100 dokumentov, ktoré vyhovujú požiadavke Oscar. Každý z týchto 100 dokumentov má potom priradené skóre na základe relevancie s otázkou Oscar, pričom sa berú do úvahy tradičné on page a off page faktory (v prípade Google je ich okolo 200). Samozrejme, že každý z faktorov má rozdielnu váhu.

Z týchto dokumentov sa potom vytvoria sémantické zhluky príbuzných dokumentov na základe asociácií a rozhodne sa, ku ktorým patria rozdielne pojmy. Ako sme videli aj v predchádzajúcom prípade, v prípade otázky Oscar Google vytvoril viacero súvisiacich pojmov a zhlukov dokumentov (Oscar futbalista, Oscar Chelsea, atď.) a ponúkol ďalšie upresnenie otázky.

Podľa patentu Google pracuje s asociačnou databázou, kde sa uchovávajú predchádzajúce dotazy, webové stránky a asociácie medzi nimi. Každej asociácii Google priradí váhu, ktorá vyjadruje stupeň relevancie stránky s dotazom vynásobenej frekvenciou dotazov v objemoch vyhľadávania. Potom Google vyhľadá top výsledky pre dotaz v databáze. Asociácie s najvyšším skóre sú ponúknuté ako kandidáti pre ďalšie zjemňovanie dotazu. Ak si uvedomíte, že váha je relevancia, ktorá je vynásobená počtom hľadaní danej frázy je jasné, prečo na kľúčové slovo "oscar" boli ponúknuté záznamy "Academy Awards ceremony 2017".

Ďalej si musíme uvedomiť, že Google často vyberie viac ako jeden zhluk alebo pojem na ďalšie zjemňovanie dotazu. V našom prípade to boli aj oscar futbalista a pod. Je to hlavne v prípadoch, keď zhluky majú podobnú váhu a Google sa nevie rozhodnúť, ktorá téma Vás skutočne zaujíma.

Na nasledujúcom obrázku vidíme výsledky vyhľadávania na dotaz "farma". Vzhľadom na to, že v televízii Markíza ide už 8. ročník televíznej súťažnej relácie Farma, Google automaticky predpokladá na základe asociácií a vysokej frekvencie dotazov slova farma, že sa zaujímame o televíznu reláciu.

Obr. Výsledky vyhľadávania Google na všeobecnú otázku farma

Obr. Výsledky vyhľadávania Google na všeobecnú otázku farma

Vo výsledkoch vyhľadávania vidíme aj odkazy na skutočné farmy vyznačené na mape s možnosťou si pozrieť webovú stránku a naplánovať trasu. Na konci prvej strany Google ponúka nápovedu na ďalšie zjemňovanie dotazu podľa množstva predchádzajúcich dotazov v asociačnej databáze.

Obr. Google ponúka možnosť nájsť aj skutočné farmy aj s mapou umiestnenia

Obr. Google ponúka možnosť nájsť aj skutočné farmy aj s mapou umiestnenia

Obr. Nápoveda na ďalšie vyhľadávania súvisiace s výrazom farma

Obr. Nápoveda na ďalšie vyhľadávania súvisiace s výrazom farma

Záver

Vyhľadávače neustále menia svoje algoritmy, ktoré vplývajú na umiestnenie webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania. Dôležité je, že sa to robí s cieľom čo najviac uspokojiť informačné požiadavky používateľov. Google svoje algoritmy patentuje. V dnešnom článku sme hovorili, ako postupuje Google v prípade nejednoznačných dotazov, pričom sa berie do úvahy asociácia a relevancia vo vyhľadávaní. Pomerne zložité algoritmy vychádzajúce z používateľského správania sú výborným riešením na poskytnutie relevantných informácií na požiadavky používateľov.


Literatúra


a) Barysevich, Aleh. 2017. Your Keywords Are Not What You Think They Are.
How Google transforms search queries and what it means for SEO. In SEO Powersuite. 28. 02. 2017 [online], [cit. 2017-03-11].Dostupné na internete: https://www.link-assistant.com/news/keyword-refinements.html?utm_source=email&utm_medium=broadcast&utm_campaign=query-refinements-28022017
b) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2017-03-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Aká by mala byť SEO stratégia pre rok 2017. Časť 2.

1. marec 2017

Úvod Na začiatku každého roka si dávame záväzky a predsavzatia, ktoré by mali ovplyvniť náš život v danom roku. Nie je tomu inakšie ani v oblasti SEO. SEO stratégia záleží od viacerých faktorov. Máloktorá oblasť života sa tak rýchlo mení ako oblasť...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.