100% dostupnosť

SMS platby PlatbaMobilom.sk sú okamžite dostupné na každom mobile (aj tom najstaršom) u všetkých operátorov. Nie je potrebné žiadne nastavovanie, ani inštalácia aplikácií.

Jednoduchá implementácia

Jednoduché a flexibilné aplikačné rozhranie umožňuje nasadiť platobný systém v akomkoľvek kontexte, či už na webe (online) alebo mimo neho (offline prostredie).

Veľa cenových hladín

Neplatíte žiadne zriaďovacie, ani mesačné poplatky, je použiteľná na všetky typy služieb, okrem tovarov a ponúka 250 cenových hladín (od 0,15 € do 30 €).

Trend využívania SMS platieb

Ak chcete vašim zákazníkom ponúknuť maximálne rýchly a jednoduchý spôsob platby, ideálnym riešením je SMS platba prostredníctvom systému PlatbaMobilom.sk.

SMS platby sú stále najjednoduchším a najprístupnejším spôsobom mobilných platieb, preto prognózy hovoria o ďalšom raste. Prevádzkovateľom služieb dávame možnosť využiť tento trend s pomocou moderného platobného systému PlatbaMobilom.sk.

Zarábajte vďaka jednoduchej a prístupnej platbe

PlatbaMobilom.sk na platbu využíva bežné spoplatnené SMS. Platba je teda vykonaná a spracovaná okamžite na každom (aj staršom) mobile bez potreby registrácie, či inštalácie aplikácie. Technická integrácia nie je o nič náročnejšia ako pri ktoromkoľvek platobnom systéme bánk.

Služba je určená všetkým obchodníkom (fyzické, alebo právnické osoby), ktorí ponúkajú svojím zákazníkom služby či už v online priestore, alebo mimo neho.

Pokryje veľkú skupinu zákazníkov, pre ktorých sú tradičné platobné metódy (platobná karta, internet banking) nedostupné alebo nepohodlné, neplatíte žiadne zriaďovacie, ani mesačné poplatky a je použiteľná na všetky typy služieb, okrem tovarov. Ponúka až 250 cenových hladin.  . Spoplatnenie digitálnych služieb podlieha schváleniu prevádzkovateľa.

Viac informácií

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Certifikáty

Certifkát Google Mobile Sites Certifikát Google AdWords Certified Professional Certifikát Google Analytics Qualified Individual

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.