Kto sme

ELET je vo svete internetu a mobilných služieb doma už 29 rokov. Od roku 2011 zabezpečujeme službu SMS Platby, ktorá je využívaná najmä v komunálnych službách ako sú parkovanie a nákup lístkov MHD, ale aj pri platbách za poskytovanie najmä digitálnych služieb všeobecne.

Pre koho

Služba je určená všetkým obchodníkom (fyzické, alebo právnické osoby), ktorý ponúkajú svojím zákazníkom služby či už v online priestore, alebo mimo neho.

100% dostupnosť

SMS platby sú okamžite dostupné na každom mobile u všetkých operátorov. Nie je potrebné žiadne nastavovanie, ani inštalácia aplikácií.

Jednoduchá implementácia

Jednoduché a flexibilné rozhranie umožňuje nasadiť platobný systém v akomkoľvek kontexte, či už na webe (online) alebo mimo neho (offline).