Spätné spojenia ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 2.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. marec 2014 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Spätné spojenia ako jeden z najvýznamnejších faktorov  ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1. zaoberali významom spätných spojení stránke podľa výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013. V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa budeme ďalej podrobnejšie zaoberať spojeniami vedúcimi na stránku.

Spätné spojenia vedúce na stránku

Pri spätných spojeniach zohrávajú najväčšiu úlohu nasledujúce faktory:

 • počet spätných spojení 0,34,
 • spätné spojenia rel=nofollow 0,25,
 • SEO visibility URL adresy spojenia 0,20,
 • spätné spojenia so stopovými slovami 0,18,
 • počet slov v kotve odkazu 0,14,
 • spätné spojenia z tej istej krajiny 0,11,
 • spätné spojenia s kľúčovými slovami 0,06. 

V minulom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o význame veľkého počtu kvalitných a relevantných spojení. Webové sídla umiestnené na prvej pozícii majú v priemere okolo 13 358 spojení, webové sídla na druhej pozícii okolo 3 693 spojení a webové sídla na tridsiatej pozícii majú v priemere okolo 103 spojení.

Veľký význam má rozmanitosť spojení

Výsledky výskumu ukazujú, že veľký význam má rozmanitosť spojení, čo si vyžaduje premyslenú stratégiu budovania spojení a tiež využívanie sociálnych sietí. Stále väčší význam má použitia atribútu rel="nofollow".

Na význame stráca aj používanie tvrdých kľúčových slov v texte odkazu

Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, na význame stráca aj používanie kľúčových slov v texte odkazu.

Obr. Pozícia v Googli podľa % spätných spojení s kľúčovými slovami (http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Pozícia v Googli podľa % spätných spojení s kľúčovými slovami (http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Treba si uvedomiť, že spätné spojenia musia obsahovať kľúčové slová. V priemere 42 až 45% spätných spojení vo webových sídlach, ktoré boli umiestnené na prvých 30 pozíciách obsahujú kľúčové slová. Je to prirodzené, pretože budovanie spätných spojení s výstižnými kľúčovými slovami je dôležité hlavne v prípade značiek.

Čo Google nemá rád a je mu podozrivé, ak veľký počet tvorcov webových sídiel nezávisle odkazuje na určité webové sídlo s tým istým textom v kotve odkazu. V takomto prípade už ide o manipuláciu a preto je potrebné zvýšiť počet spätných odkazov so stopovými slovami, prípadne so spojením „nofollow“ a zmenšiť počet spojení iba s kľúčovými slovami.

Väčší význam majú spätné spojenia z URL adries, ktoré majú lepšiu SEO viditeľnosť

SEO viditeľnosť by sme si mohli charakterizovať aj ako výkonnosť nájditeľnosti Vášho webového sídla. Do úvahy sa berú zvolené kľúčové slová (vytvorené Vami alebo Vaším systémom) pre určitý vyhľadávací nástroj a každý týždeň sa analyzujú výsledky vo vyhľadávaní pre dané kľúčové slová.

Obr. Pozícia v Googli podľa SEO viditeľnosti (http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Pozícia v Googli podľa SEO viditeľnosti (http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

URL adresy, ktoré sú umiestnené na prvom mieste majú spätné spojenia z URL adries so SEO viditeľnosťou vyše 65 000, na druhom mieste okolo 42 000 a na 30. mieste okolo 4 300.

Kombinácia s ďalšími faktormi

Je nespochybniteľné, že kvalitné spätné spojenia majú stále väčší význam pri kvalitnej SEO optimalizácii. Do úvahy sa ale berú aj ďalšie významné faktory, ako napríklad počet spätných spojení a zdieľaní na Facebooku. Pozitívny vplyv má napríklad aj počet slov v kotve odkazu v spojení s počtom kľúčových slov v metatagu description. SEO viditeľnosť má pozitívnu koreláciu s odkazmi na twiteri a atribútmi "nofollow link". Veľkú úlohu zohráva aj národnostný aspekt. V prípade, že máte veľký počet spojení z domény z tej istej krajiny v kombináciami s páči sa mi to na Facebooku, odkazmi na twitteri, máte tiež veľké šance na vysoké umiestnenie v Googli.

Záver

Spätné spojenia sa stávajú jedným z najdôležitejších merítok úspešnej SEO kampane. Stále je veľmi dôležitý počet spojení, webové sídla s vyšším počtom kvalitných spojení sú umiestnené vyššie. Čiže rozhodujúcim faktorom je viac kvalita ako kvantita. Odráža to aj Penguin Update, o ktorom sme podrobne písali v článku Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012. Ide o to, že Google vždy uprednostňoval etické techniky SEO optimalizácie, ktoré zvyšovali použiteľnosť, nájditeľnosť a prístupnosť webových sídiel. Google celé roky bojuje proti spamu. K najznámejším technikám spamu patria predovšetkým cloaking, doorway pages a presmerovania, keyword stuffing (príliš časté opakovanie kľúčových slov), skrytý text, nerelevantné kľúčové slová v meta tagu keywords, farmy odkazov, dočasná zámena obsahu stránky (page swapping), page jacking (obsah je dočasne nahradený cudzou stránkou ukradnutou z iného webu, ktorá má vysoké postavenie u prieskumových strojov) a duplikovaný obsah. Práve preto, Google predstavil 24. apríla 2012 nový algoritmus Penguin Update, ktorý je zameraný na detekovanie neetických metód pri SEO optimalizácii. V budúcom čísle elektronického spravodaja si povieme niečo viac o sociálnych signáloch ako o významnom nástroji pri SEO optimalizácii.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, S. 2012. Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012. In ELET newsletter. 1. august 2012 [online], [cit. 2014-02-09]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=penguin-update-ako-jeden-z-klucovych-faktorov-seo-optimalizacie-za-rok-2012
b) MAKULOVÁ, S. 2009. Prečo sú dôležité spätné spojenia a ich text vedúci na stránku. In ELET newsletter. 1. august 2009 [online], [cit. 2014-02-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=preco-su-dolezite-spatne-spojenia-a-ich-text-veduci-na-stranku
c) MAKULOVÁ, S. 2010. Viete, aký význam má spojenie REL=NOFOLLOW? In ELET newsletter. 1. august 2010 [online], [cit. 2014-01-09]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=viete-aky-vyznam-ma-spojenie-rel-nofollow
d) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2014-02-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
e) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2014-02-09]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.