Sociálne signály ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2014 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Spätné spojenia ako jeden z najvýznamnejších faktorov  ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 2. zaoberali významom spätných spojení na stránke podľa výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013. V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa budeme ďalej podrobnejšie zaoberať sociálnymi signálmi, ktoré hrajú stále väčšiu úlohu pri radení záznamov na stránke.

Význam sociálnych signálov

Dnes je viac ako isté, že sociálne siete zohrávajú stále väčšiu úlohu pri SEO optimalizácii. Webové sídla umiestnené na popredných pozíciách v Googli majú veľký počet sociálnych signálov. V podstate to znamená, že ich zdieľa a páčia sa veľa ľuďom, majú veľa komentárov, nachádzajú sa v Google + majú veľa tweetov.

Obr. Význam sociálnych signálov (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Význam sociálnych signálov (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na obrázku, do úvahy prichádzajú predovšetkým nasledujúce sociálne signály, ktoré uvádzame podľa poradia ich dôležitosti:

 • Google+1  0,40
 • Zdieľanie na Facebooku 0,34
 • Celkový počet Facebookov 0,34
 • Komentáre na Facebooku 0,33
 • Páči sa mi na Facebooku 0,31
 • Pinterest 0,29
 • Tweety 0,28

Význam Facebooku na zviditeľnenie sa na internete

Brian Carter v svojom článku Why Every Business Should Spend at Least $1 per Day on Facebook Ads zdôrazňuje, že reklama na Facebooku patrí k jedinečným príležitostiam na zviditeľnenie sa na internete. Ako dôvody uvádza:

 • majú dosah na tak veľký okruh ľudí, ako televízia alebo rádio v globálnom meradle,
 • majú sofistikovanú reklamnú stratégiu, ako napríklad AdWords,
 • minimálna suma je iba 1 USD na deň,
 • má najnižšiu cenu za 1000 videní v dejinách, priemer je O,25 USD za 1000 videní, čo je iba 1% z ceny pri reklame v televízii.

Najlepšie to dokazuje nasledujúci obrázok, ktorý reprezentuje cenu na dosiahnutie 1000 ľudí v rozdielnych médiách.

Obr. Cena za dosiahnutie 1000 ľudí v rozdielnych médiách (prevzaté z http://moz.com/blog/1-dollar-per-day-on-facebook-ads)

Obr. Cena za dosiahnutie 1000 ľudí v rozdielnych médiách (prevzaté z http://moz.com/blog/1-dollar-per-day-on-facebook-ads)

Ako vidíme na obrázku, ak minieme iba 1 USD za deň na reklamu na Facebooku získame až 4000 ľudí, čo je neporovnateľné s inými typmi médií.

Sociálne signály majú stále väčší vplyv na vysoké umiestnenie

Sociálne signály mali veľký vplyv na umiestnenie už v roku 2012, ale v roku 2013 sa to prejavilo ešte výraznejšie. Dokumentujeme si to na nasledujúcich obrázkoch.

Obr. Priemer umiestnenie pri sčítaní Facebook Total (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Priemer umiestnenie pri sčítaní Facebook Total (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Na horeuvedenom obrázku vidíme, že ak spočítame všetky metriky pre Facebook (zdieľanie, páči sa mi a komentáre) na prvej pozícii v Googli sú webové sídla, ktoré majú okolo 2800 metrík, na druhej pozícii iba 1300 a umiestnenie ďalej prudko klesá.

Podobne sú na tom aj webové sídla, ktoré využívajú Twitter.

Obr. Umiestnenie na Googli podľa signálov na Twitteri (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Umiestnenie na Googli podľa signálov na Twitteri (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na obrázku, na prvom umiestnení v Googli sú webové sídla, ktoré majú okolo 340 tweetov. Z obrázku je zrejmý vzťah medzi umiestnením v Googli a využívaním služby Twitter.

Záver

Sociálne siete v súčasnosti predstavujú veľmi efektívny prostriedok na zviditeľnenie sa na internete a tým aj lepšie výsledky v SEO optimalizácii. Podľa predpovedí odborníkov bude ich význam stále narastať. O ďalšom možnostiach využitia sociálnych sietí pri SEO optimalizácii si povieme v budúcom čísle časopisu.
 


Literatúra


a) CARTER, B. 2014. Why Every Business Should Spend at Least $1 per Day on Facebook Ads. In The Moz Blog. February 19th 2014 [online], [cit. 2014-03-05]. Dostupné na internete http://moz.com/blog/1-dollar-per-day-on-facebook-ads
b) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2014-03-05]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
c) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2014-03-05]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.