Sociálne signály ako jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvnili SEO optimalizáciu v roku 2011

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2012 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Lokálne vyhľadávanie ako kľúčový faktor, ktorý ovplyvnil SEO optimalizáciu v roku 2011 zaoberali kľúčovými faktormi a trendami, ktoré mali vplyv na SEO optimalizáciu v roku 2011. Vychádzali sme z prehľadovej štúdie austrálskeho experta na SEO Bruca Claya.

Podľa Bruca Claya ku kľúčovým faktorom, ktoré sa udiali v roku 2010 a majú vplyv na SEO optimalizáciu v roku 2011 patria: lokálne vyhľadávanie, sociálne signály, online prezentácia značky, mobilné vyhľadávanie, video, vyhľadávanie značky, Google Maydate Update, rýchlosť webového sídla, rich snippets, monitorovanie a indexovanie webového sídla, linkovanie, Google Instant, Instant Previews, Google Caffeine a pod.

K ďalším dôležitým faktorom patrila dohoda medzi vyhľadávačmi Yahoo a Bing, ktorá umožňuje preberanie záznamov z Bingu do organických výsledkov vyhľadávača Yahoo. Bing ďalej potvrdil, že v algoritme pre radenie záznamov používajú algoritmus click through rate (CTR). V dnešnom článku sa budeme bližšie zaoberať sociálnymi signálmi, ktoré stále viac ovplyvňujú SEO optimalizáciu v roku 2011.

Sociálne signály

Bruce Clay (2010) sa už v svojej štúdii SEO Factors & Trends January 2010 zmieňuje o tom, že ku kľúčovým faktorom v roku 2009 pri SEO optimalizácii patrila tzv.  Social Media Optimization (SMO), alebo optimalizácia sociálnych médií. Ako naznačujú dnešné trendy je tomu skutočne tak. Podľa neho je SMO proces optimalizácie aktív sociálnych médií tak, aby sa zlepšila kvalita a radenie záznamov vo vyhľadávačoch. Dá sa to dosiahnuť predovšetkým nasledovnými spôsobmi:

 • zvyšovaním primárnych a sekundárnych spojení na sídlo,
 • pridávaním obsahu generovaného používateľmi na sídlo (blogy, komentáre a pod.),
 • využívaním sociálnych sietí a ich prepojením na webové sídla.

Podľa štatistík z decembra 2011 má iba sociálna sieť Facebook viac ako 800 miliónov aktívnych používateľov.

Obr. Štatistiky sociálnej siete Facebook v decembri 2011

Obr. Štatistiky sociálnej siete Facebook v decembri 2011

Väčšina používateľov sa pripája na Facebook denne a priemerný používateľ má až 130 priateľov. Títo používatelia využívajú viac ako 900 miliónov objektov (stránky, skupiny udalosti), pričom priemerný používateľ je napojený na 80 komunitných stránok, skupín, udalostí a pod. Priemerne sa na Facebook uploaduje denne až 250 miliónov fotografií. Čiže je vidieť, že sociálne siete majú nesmierny potenciál, ktorý rozhodne treba využiť.

Túto skutočnosť si uvedomujú aj naše firmy a dnes je už bežné, že pri webovom sídli je aj spojenie na Facebook, prípadne Twitter alebo Linkedin.

Obr. Aj elektronický obchod DonáškaKvetov.sk je na Facebooku

Obr. Aj elektronický obchod DonáškaKvetov.sk je na Facebooku

Obr. Na Facebooku je aj služba MôjOsud.sk

Obr. Na Facebooku je aj služba MôjOsud.sk

Ako vidíme na obrázku, služba MôjOsud.sk má až 4791 fanúšikov, ktorým sa to páči. Čím je väčšia aktivita na stránke a viac fanúšikov, tým je to výhodnejšie aj pre SEO optimalizáciu.

Social Media Optimization

Social Media Optimization môžeme chápať aj ako súbor techník, návodov a postupov ako prepojiť firemné procesy so sociálnymi sieťami.

SMO (Social Media Optimization) je veľmi čerstvý, doposiaľ málo používaný pojem, ktorý sa pomaly, ale isto dostáva do povedomia firiem využívajúcich internet na propagáciu svojich produktov a služieb. SMO je jedna z metód SEO optimalizácie webových sídiel. V podstate rozlišujeme dve metódy SMO:

 • na obsah webovej stránky sa dodávajú RSS feedy, tlačidlá umožňujúce zdielať obsah v sociálnych sieťach, hodnotenia stránok používateľov a pod.,
 • promočné aktivity v ďalších sociálnych médiách mimo obsahu, ktorý sa propaguje. Môžu to byť napríklad blogy, správy v diskusných fórach, elektronických konferenciách a ďalších sociálnych médiách.

Zatiaľ čo SEO sa snažila získať čo najviac návštev z vyhľadávačov, aktuálne trendy ukazujú, že do popredia sa stále viac dostávajú sociálne siete a ich konkrétne komunity. Ľudí hľadajú často nový atraktívny a pútavý obsah. Ak ich naše články alebo správy  zaujmú, označia ho že sa „im páči” a táto informácia sa objaví na profiloch ich priateľov. Tak sa naša stránka spropaguje ďalším ľuďom, často dochádza k reťazovej reakcii a tomu, čomu sa v marketingu hovorí virálna kampaň. Robert Struhár (2011) v svojom článku Virálny obsah na stránkach uvádza, že virálny obsah milujú  najmä sociálne siete a preto väčší SEO ranking môžeme dosiahnuť aj vďaka virálnemu marketingu, keďže algoritmy vyhľadávacích strojov venujú zvýšenú pozornosť stránkam, ktoré získali na sociálnych sieťach vysokú popularitu.

Virálny obsah podporuje spätnú väzbu od používateľov. Vyhľadávače venujú pozornosť  webovým sídlam, ktoré obsahujú množstvo reakcií od používateľov, čiže to znamená, že obsah je populárny a užitočný.

Pri optimalizácii na sociálnych sieťach by sme sa mali dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • snažiť sa zvýšiť počet spätných odkazov na podpornú stránku vytvorenú na konkrétnej sociálnej sieti (Facebook, Twitter a pod.),
 • vytvárať hodnotný obsah a stať sa zdrojom informácií pre návštevníkov,
 • snažiť sa, aby obsah zdieľalo čo najviac účastníkov, zverejňovať odkazy na médiá, ktoré majú vysokú dennú návštevnosť (video zdieľajte na youtube.com),
 • byť aktívnymi diskutujúcimi,
 • odmeňovať pravidelne prispievajúcich  a hodnotných zákazníkov,    
 • aby ste mohli vytvoriť cielenú kampaň, získať čo najviac informácií o zákazníkoch,
 • zostaviť si stratégiu SMO a zadefinovať ciele (zvýšenie návštevnosti, predaja, popularity a pod.).

Záver

V dnešnom článku sme sa bližšie zaoberali sociálnymi sieťami a optimalizáciou sociálnych médií, ktoré stále viac ovplyvňujú SEO optimalizáciu v roku 2011. O ďalších faktoroch a trendoch budeme bližšie hovoriť v ďalších číslach elektronického spravodaja.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2011-12-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 
b) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2011-12-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf 
c) JANOUCH, Viktor. 2010. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer Press, a.s., 2010. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7
d) STRUHÁR, Robert. 2011. Virálny obsah na stránkach. In ELET newsletter. 29. november 2011 [online], [cit. 2011-12-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=viralny-obsah-na-strankach
e) Social media optimization. 2011. In Wikipedia [online], [cit. 2011-12-11]. Dostupné na internete: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_optimization

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT) a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.