Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme fazetovú navigáciu

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2011 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V roku 2010 vyšla publikácia Od Petra Morvilla a Jefferyho Callendera Search Patterns, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a výskumov vo vyhľadávaní a pomáha nám lepšie pochopiť správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií. Ak chceme navrhnúť úspešné vyhľadávanie, mali by sme vždy pri návrhu interfejsu vyhľadávania vychádzať zo správania používateľov. V publikácii autori rozlišujú 10 vzorov pri návrhu vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z výskumov správania používateľov.

V marcovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme federatívne vyhľadávanie predstavili princíp federatívneho vyhľadávania, ktoré umožňuje súbežne prehľadávať viac rôznych typov zdrojov, ktoré sú dostupné online  (napr. katalógy knižníc, bibliografické alebo plnotextové databázy, digitálne knižnice, webové stránky atď.), a to pomocou jedného vyhľadávacieho rozhrania.

Federatívne vyhľadávanie sa využíva predovšetkým pri manažovaní obsahu z viacerých zdrojov s rozdielnymi dátovými modelmi. V prostredí internetu sa využíva predovšetkým aj pri hĺbkovom alebo neviditeľnom webe.

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sa budeme bližšie zaoberať fazetovou navigáciou.

Princíp fazetovej navigácie

Fazetová navigácia alebo fazetové vyhľadávanie využíva fazetovú klasifikáciu, ktorá predstavuje proces klasifikácie dokumentov prostredníctvom fazetového klasifikačného systému. Základný princíp fazetovej klasifikácie vychádza z určenia niekoľkých základných kategórií (faziet) vyjadrujúcich všeobecné pojmy organizácie poznania.

Na rozdiel od jednoduchej hierarchickej schémy, fazetová klasifikácia umožňuje nájsť položky podľa viac ako jednej dimenzie. Predstavte si, že používatelia, ktorí navštívia obchod s bižutériou chcú vyhľadávať podľa typu (náušnice, náramok, prsteň), prípadne podľa materiálu (zlato, striebro). V tomto prípade materiál a typ predstavujú fazety a zlato a striebro predstavujú hodnoty faziet.

Fazetová navigácia predstavuje podľa odborníkov významný pokrok v oblasti vyhľadávania informácií v poslednom desaťročí a podieľa sa vo významnej miere na zlepšení nájditeľnosti a tiež v zlepšení skúseností používateľa pri vyhľadávaní informácií. Fazetová navigácia predstavuje techniku prístupu k množstvu informácií, ktoré využíva fazetovú klasifikáciu. Používatelia môžu hľadať informácie tak, že si nastavujú rôzne filtre.

Najlepšie si príklad fazetovej navigácie vysvetlíme na nasledujúcom príklade. Ide o webové sídlo Artist Rising využívajúce princíp fazetovej klasifikácie. Ako vidíme na obrázku, na webovom sídle je 260 338 prác od 48 357 umelcov. Je zrejmé, že vyhľadávanie pri takomto množstve prác by bolo obtiažne.

Obr. Webové sídlo Artist Rising využíva fazetovú navigáciu

Obr. Webové sídlo Artist Rising využíva fazetovú navigáciu

Pri vyhľadávaní informácie využijeme fazetovú navigáciu, ako vidíme na nasledujúcom obrázku.

Obr. Pri hľadaní informácií sme využili fazetovú navigáciu

Obr. Pri hľadaní informácií sme využili fazetovú navigáciu

Ako vidíme na obrázku, z fazety predmet sme si zvolili zvieratá (animals), z fazety médium sme zvolili maľbu (painting), z fazety tag sme zvolili Afriku a z fazety originál/tlač sme zvolili originál. Týmto spôsobom sme sa dostali k výsledným 36 záznamom. Fazety je možné rôznym spôsobom kombinovať a tak zlepšiť nájditeľnosť hľadaných záznamov. V rámci nájdených záznamov môžeme ďalej zužovať prieskum a triediť podľa dátumu, najrelevantnejších záznamov a titulu.

K priam ukážkovým aplikáciám, kde sa dá veľmi dobre využiť fazetová navigácia patrí elektronický obchod. Na nasledujúcom obrázku vidíme vynikajúco prepracovanú aplikáciu wine.com.

Obr. Elektronický obchod wine.com ponúka prepracovanú fazetovú navigáciu

Obr. Elektronický obchod wine.com ponúka prepracovanú fazetovú navigáciu

Ako vidíme na obrázku podľa omrvinkovej navigácie Wine Shop > Australia > White Wine > Great Deals > Chardonnay (4 results), postupným výberom faziet a zužovaním výberu sme sa prepracovali k 4 bielym austrálskym vínam Chardonnay.

K známym a priekopníckym projektom patrí Flamenco Search Interface Project, ktorý sa riešil pod vedením Prof. Marti Hearst na UC Berkeley School of Information. K vynikajúco prepracovaným patrí aj súčasť projektu Nobel prize Winners.

Obr. Projekt Nobel Prize Winners umožňuje na základe faziet zjemňovať výsledky vyhľadávania

Obr. Projekt Nobel Prize Winners umožňuje na základe faziet zjemňovať výsledky vyhľadávania

O tom, že fazetová navigácia sa pri vyhľadávaní využíva aj na Slovensku, svedčí príklad elektronického obchodu SPORTOVE.SK.

Obr. Elektronický obchod SPORTOVE.SK využíva fazetovú navigáciu

Obr. Elektronický obchod SPORTOVE.SK využíva fazetovú navigáciu

Ako vidíme podľa omrvinkovej navigácie Úvod / Obuv a oblečenie / Termoprádlo sme si ešte v časti termoprádlo mali možnosť zvoliť veľkosť, výrobcu a zoradenie od najnižšej ceny.

Záver

V dnešnom článku sme si predstavili systém fazetovej navigácie, ktorý predstavuje vynikajúci prístup na zlepšenie používateľskej skúsenosti pri vyhľadávaní informácií. Fazetová navigácia nachádza široké uplatnenie predovšetkým v elektronických obchodoch, ale aj pri vyhľadávaní v digitálnych knižniciach. Priam ukážková je jej implementácia v International Children´s Digital Library.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, Soňa. 2011. Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania, ako jedného z najdôležitejších pilierov informačnej architektúry. In ELET newsletter. 1. január 2011 [online], [cit. 2011-03-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=vzory-navrhov-interfejsu-vyhladavania-ako-jedneho-z-najdolezitejsich-pilierov-informacnej-architektury

b) MAKULOVÁ, Soňa. 2011. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme federatívne vyhľadávanie. In ELET newsletter. 1. marec 2011 [online], [cit. 2011-03-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-federativne-vyhladavanie

c) Morville, P., Callender, J.  2010. Search Patterns. 1. vyd. Sebastopol : O´Reilly Media, 2010, 180 s. ISBN 978-0-596-80227-1

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.