Prečo by ste mali poskytnúť používateľom viac možností navigácie

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. jún 2008 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V aprílovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Dôležitosť a princípy dizajnu navigácie na webovom sídle sme sa venovali cieľom a princípom navigácie na webovom sídle. Zdôraznili sme, že dobrý navigačný systém je kľúčom k jeho úspechu, pretože používatelia nájdu to čo hľadajú. Pri návrhu navigačného systému treba vždy brať do úvahy požiadavky a potreby používateľov webového sídla. Na to aby sme ich zistili, existujú mnohé metódy, k jednej z najprepracovanejších patrí tzv. metóda triedenia kariet, o ktorej sme písali v minulom čísle elektronického spravodaja.

%%%ODSEK%%%

Počas viac ako 15 ročného vývoja webových sídiel prechádzal aj systém navigácie zmenami. Podľa odporúčaní informačných architektov by sme pri návrhu navigačného systému mali dodržiavať princípy, ktoré sa etablovali počas vývoja teórie informačnej architektúry
(McGovern, Norton, 2002, s. 145-158):

1. Navigáciu navrhujte pre používateľa webového sídla
2. Poskytnite používateľom viac možností navigácie
3. Dajte používateľom vedieť, kde sa práve nachádzajú
4. Dajte používateľom vedieť, kde boli
5. Dajte používateľom vedieť, kde môžu ísť
6. Poskytnite kontext
7. Buďte konzistentní
8. Dodržiavajte webové konvencie
9. Neprekvapujte alebo nezavádzajte používateľa
10. Poskytnite používateľovi podporu a spätnú väzbu

V dnešnom článku sa budeme podrobnejšie venovať druhému princípu, ktorý zdôrazňuje, aby sme používateľom dali k dispozícii viac spôsobov navigácie.

Poskytnite používateľom viac možností navigácie

Vzhľadom na to, že používatelia sú rôzni, uprednostňujú aj rozličné spôsoby navigácie. Toto by sme mali mať vždy na zreteli pri návrhu navigačného systému. Na nasledujúcom obrázku vidíme, ako pekne vyriešila možnosť navigačného systému pre rôzne skupiny používateľov spoločnosť Hewlett Packard.

Obr. Navigačný systém spoločnosti HP rešpektujúci rôzne skupiny používateľov

Obr. Navigačný systém spoločnosti HP rešpektujúci rôzne skupiny používateľov

Vzhľadom na to, že ide o veľkú spoločnosť  už hneď z úvodnej stránky je prostredníctvom rolovacieho menu možnosť zvoliť si geografickú navigáciu, ktorá je zároveň prepojená s prepnutím na jazykovú navigáciu. Vzhľadom na to, že sortiment spoločnosti je široký, zvolili správne navigáciu podľa typu spotrebiteľov (domácnosti, malé a stredné firmy, veľké spoločnosti, verejná správa, zdravotníctvo a školstvo a pod.).

Na základe analýzy transakčných logov sa zistilo, že väčšina návštevníkov prichádza na stránku si stiahnuť ovládače, prípadne softvér a preto je uvedená možnosť ponúknutá priamo z úvodnej strany. Podobne je to aj s možnosťou podpory a riešenia problémov. Navigácia je tiež jasne farebne odlíšená a tak používateľ vie, v ktorej časti webového sídla sa práve nachádza.

Pri návrhu navigačného systému treba vždy vychádzať a rešpektovať budúcich používateľov webového sídla. Veľmi precízne a pekne prepracovaný systém navigácie nájdeme aj na portáli ponúkajúcom ubytovanie UbytujemSa.sk.

Obr. Prepracovaný navigačný systém portálu UbytujemSa.sk

Obr. Prepracovaný navigačný systém portálu UbytujemSa.sk

Ako vidíme na obrázku, bolo rešpektované celé spektrum požiadaviek budúcich používateľov. Okrem jazykovej navigácie v 7 jazykoch, sa ponúka aj upresnenie lokality,  výber typu ubytovania (chaty, penzióny, hotely, kúpele), ale aj ubytovanie pre skupinové pobyty alebo školské výlety. Navyše nájdené  objekty je možné ešte zotriediť podľa ceny, kategórie hotela, typu objektu, hodnotenia objektu a pod. Uvedený prepracovaný systém navigácie je zárukou spokojnosti používateľov systému, ktorý zároveň prináša aj zvýšenie množstva objednávok. Na to, aby sa mohol uvedený systém navigácie vytvoriť, je potrebné dopredu vytvoriť prepracovaný systém klasifikácie a brať do úvahy všetky možnosti, podľa ktorých môžu používatelia hľadať ubytovanie.

Na to, aby sme zistili, akým spôsobom sa používatelia pohybujú po webovom sídle slúži systém NAJ.sk.

Obr. NAJ.sk

Záver

V dnešnom článku sme sa venovali dôležitosti navigácie na webovom sídle, ktoré by malo vždy vychádzať z prieskumu požiadaviek a potrieb jeho používateľov. Používateľ by mal mať vždy k dispozícii viac spôsobov navigácie. O ďalších dôležitých princípoch, ktoré by sme mali brať do úvahy pri návrhu webového sídla budeme hovoriť v ďalších číslach.  

Literatúra
a) Maurer, Donna. Warfel, Todd. Card sorting: a definitive guide. In: Boxes and arrows [online] . [cit.2008-03-10] Dostupné na internete: <http://www.boxesandarrows.com/view/card_sorting_a_definitive_guide >

b) McGovern, Gerry. Web navigation design principles, part 1: Reader-designed, fast download, with multiple paths. New Thinking [online].April 16, 2001. [cit. 2008-03-26]. Dostupné na internete: http://www.gerrymcgovern.com/nt/2001/nt_2001_04_16_navigation_01.htm

c) McGovern, Gerry; Norton, Rob. 2002. Content Critical. London : Pearson Education Limited, 2002. 241 s.

d) MAKULOVÁ, S. Systém navigácie na WWW stránkach. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2007 , č. 2, [cit. 2008-03-057]. Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/makulova2.htm>

e) MAKULOVÁ, S. 2006. Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok. In Newsletter. 13. január 2006 [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete < http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=informacna-architektura-a-jej-vplyv-na-najditelnost-webovych-stranok>

f) MORVILLE, P., ROSENFELD, L. 2006. Information Architecture for the World Wide Web. 3. vyd. Sebastopol: O´Reilly&Associates, 2006, 504 s.

g) POWAZEK,  D. 2006. Where Am I? In  A List Apart.  8. august 2006. [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete <http://alistapart.com/articles/whereami>

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.