Ako hodnotia vyhľadávače internetu vašu stránku

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 6. marec 2006 v kategórii SEO optimalizácia

V predchádzajúcom čísle sme hovorili o tom, aký veľký význam má optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače ak chcete, aby Vaša firma bola na internete nájditeľná. Je dokázané, že až 80% používateľov si prezrie iba prvú stranu nájdených záznamov vyhľadávačom. Preto je veľmi dôležité, aby stránka na kľúčové slová charakterizujúce obsah stránky, dosiahla vysoký rating.

Faktory vplývajúce na rating webového sídla

O tom, že na vysoký rating webového sídla vo vyhľadávačoch má vplyv veľmi veľa faktorov sme hovorili aj v predchádzajúcich článkoch. Je to predovšetkým dodržiavanie zásad informačnej architektúry a dodržiavanie štandardov World Wide Web konzorcia (W3C).

Webové štandardy rozdeľujú stránku na tri rozdielne komponenty:
 1. Štruktúra (HTML, XHTML, XML) 
 2. Prezentácia (CSS1, CSS2) 
 3. Správanie (ECMAScript, DOM)

O tom, že tvorcovia webových sídiel slovenského internetu nedodžiavajú štandardy W3C sa môžeme jednoducho presvedčiť. Stačí, ak do ich validačných nástrojov napíšeme URL adresu webovej stránky a získame prehľad o tom, či stránka spĺňa štandardy. Iba na málo stránkach internetu nájdeme logo W3C svedčiace o tom, že stránka spĺňa jeho štandardy.

Logo W3C na stránke Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Obr. 1. Logo W3C na stránke Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ak si klikneme na uvedené logá, získame nasledovné správy:

This Page Is Valid HTML 4.01 Strict!

W3C CSS Validator Results for http://www.skn.sk
Congratulations!
This document validates as CSS!


Faktory umiestnenia dokumentov vo vyhľadávacích nástrojoch predstavujú súhrnný zoznam atribútov, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávacích nástrojoch internetu. Môžeme ich rozdeliť do 4 veľkých skupín.
Sú to predovšetkým:

 1. Faktory v dokumente (na stránke) ovplyvňujúce jeho umiestnenie 
 2. Faktory ovplyvňujúce hodnotu odkazu 
 3. URL, technické, hosťovské a serverové vedľajšie faktory 
 4. Škodlivé faktory vplývajúce na pozíciu dokumentu

V dnešnom článku si bližšie charakterizujeme, ktoré faktory priamo na stránke vplývajú na umiestnenie dokumentov vo vyhľadávacích nástrojoch internetu. Ide o tieto faktory: 

 • Názov dokumentu 
 • Metaprvky v hlavičke dokumentu 
 • Použitie kľúčových slov v dokumente 
 • Prepojenie dokumentu s inými stránkami na webovom sídle 
 • Unikátnosť textu dokumentu 
 • Využitie príbuzných termínov v texte 
 • Externé odkazy v dokumente

Tvorcovia webových sídiel nerešpektujú tieto faktory a výsledkom je potom aj napriek finančnej náročnosti vybudovaného sídla jeho veľmi nízka návštevnosť a tým aj nízke zisky z predaja.

Za jeden z najvýznamnejších faktorov je názov dokumentu Title. Značka Title patrí k najdôležitejším a najvýznamovejším prvkom pre optimalizáciu webového sídla pre všetky prieskumové stroje. Vyhľadávače ju berú ako kľúčový zdroj o obsahu stránky a preto by mala byť dostatočne výstižná. Informácia vložená v značke <title> sa ukladá aj ako informácia v obľúbených položkách internetového prehliadača.

Je vážnou chybou ak značka neodráža konkrétny obsah každej stránky webového sídla a je vždy rovnaká. Dokonca sa stretávame s prípadmi, keď prvok Title obsahuje iba sémanticky nič nehovoriacu URL adresu sídla. Správne zvolený prvok Title by mal napríklad pre webové sídlo WEB Sport vyzerať nasledovne:

<title>Web Sport, športové potreby</title> - pre úvodnú stránku
<title>Web Sport, Ako nakupovať</title> - pre sekciu Ako nakupovať
<title>Web Sport, Názov produktu</title> - pre konkrétny produkt jeho názov
<title>Web Sport, Názov kategórie</title> - pre konkrétu kategóriu jej názov

Ako sa môžeme sami presvedčiť, napriek tomu, že webové sídlo Web Sport napriek veľmi širokej a zaujímavej ponuke tovaru má pomerne nízku návštevnosť z vyhľadávačov aj kvôli zle zvolenému, respektíve úplne chybnému prvku Title, ktorým je slovo Test.

<html>
<head>
<title>test</title>
</head>

Metaprvky v hlavičke dokumentu

V hlavičke <head> sa v prípade stránky WebSport nenachádzajú žiadne metaprvky, čo je veľká chyba, pretože robot vyhľadávacieho nástroja indexuje a berie do úvahy aj metaprvky nachádzajúce sa v hlavičke dokumentu. Preto by bolo vhodné uviesť do hlavičky nasledujúce metaprvky odrážajúce vždy obsah každej stránky webového sídla:

<meta name="description" lang="sk" content="WebSport - predaj športových potrieb, odevov, doplnkov a rôzneho príslušenstva.">
<meta name="keywords" lang="sk" content="Sport, športové potreby, stany, ruksaky, oblečenie, karimatky, obuv">


Údaje v metaprvkoch description a keywords treba prispôsobiť zameraniu stránky. Použité kľúčové slová sa musia nachádzať aj v obsahu stránky inak to má úplne opačné efekt a vyhľadávače považujú stránku za spam a penalizujú ju.

O tom, ako sa návštevníci správajú pri návšteve Vašej stránky sa môžete presvedčiť ak ju zaregistrujete v profesionálnom systéme NAJ.sk na meranie a analýzu návštevnosti stránok. V nasledujúcej tabuľke nájdete porovnanie štatistík a funkcií pre jednotlivé tarify NAJ.sk.

Pre tých, ktorý chcú na webe obchodovať je určený predovšetkým tarif PLATINUM, pretože spoznajú presné zloženie svojich návštevníkov a spôsoby ich správania na webe. Pre uvedený tarif sa archivujú údaje 24 mesiacov a k dispozícii sú aj mesačné PDF reporty s podrobnými analýzami a štatistikami.

Ukážka mesačného pdf reportu INZERCIA.sk (pdf súbor):

Podrobné štatistiky webového sídla v systéme NAJ.sk

Obr. 2. Podrobné štatistiky webového sídla v systéme NAJ.sk

K veľmi zaujímavým pre ďalšiu optimalizáciu patria aj informácie o odkazujúcich vyhľadávačoch a hľadaných spojeniach.

Informácie o odkazujúcich vyhľadávačoch a hľadaných spojeniach

Obr. 3. Informácie o odkazujúcich vyhľadávačoch a hľadaných spojeniach

Údaj o odkazujúcich vyhľadávačoch ukazuje, z ktorých vyhľadávačov na stránku prichádza najviac ľudí. Informácia o hľadaných spojeniach ukazuje slová alebo spojenia viacerých slov, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávačov a z výsledkov vyhľadávania potom prichádzajú na monitorovaný web. Majiteľ webu tak vidí, vďaka ktorému slovu ľudia na jeho web chodia a na základe ďalších štatistík ako sa na webe správajú.

Záver

V dnešnom článku sme si stručne charakterizovali niektoré faktory v dokumente vplývajúce na jeho umiestnenie vo vyhľadávacích nástrojov a to prvok title a metaprvky v hlavičke dokumentu. O ďalších faktoroch budeme bližšie hovoriť v ďalších číslach. Nesmieme ale zabudnúť, že aby sme boli úspešní musíme poznať, ako sa naši návštevníci na webe správajú, pretože od toho závisí úspech našej prezentácie a tým aj zvýšenie cielenej návštevnosti, čo vedie k priamemu zvýšeniu objemu predaja tovaru a služieb.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.