Zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov hovorili o tom, že výber správnych kľúčových slov patrí k dôležitým krokom pri optimalizácii webového sídla. Odporúča sa využiť metódu brainstormingu, ktorá využíva nápady všetkých členov tímu. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšiemu problému, ktorým je zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na webovom sídle.

Duplikovaný obsah na webovom sídle

Duplikovaný obsah je termín, ktorý sa používa v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Ide o obsah, ktorý sa objaví na viac ako jednej webovej stránke. Duplikovaný obsah môže byť podstatná časť obsahu v rámci jednej stránky alebo medzi viacerými stránkami. Je to buď úplne rovnaký obsah alebo veľmi podobný obsah. Často sú to rôzne verzie webu pre tlač. Ak má webové sídlo viac takýchto duplikovaných obsahov môže byť penalizované. Záujemcom o hlbšie štúdium problematiky odporúčame blog Shauna Andersona Duplicate Content SEO Advice From Google (2016).

Dnes je každému zrejmé, že internet je doslova zahltený novými webovými sídlami s pomerne nízkou kvalitou a preto v roku 2011 Google predstavil riešenie tohto problému v podobe Panda Update. Treba si uvedomiť, že Panda Update nepredstavoval úplne nový algoritmus, ale iba faktor, ktorý mal vplyv na radenie záznamov a bol pridaný k existujúcemu algoritmu. Je to vlastne filter, ktorý detekoval webové sídla s nízkou kvalitou. Nízka kvalita sa týkala predovšetkým nekvalitného obsahu a teda aj duplicitného obsahu, ktorý sa často preberal z iných sídiel. Podrobne sme o Panda Update písali v článku Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011.

Čo je to nekvalitný obsah? Je to napríklad duplicitný obsah. Môžete napríklad kopírovať články z iných webov. Alebo preberáte veľa obsahu z iných webov v podobe rôznych RSS feedov alebo widgetov. Duplicitný obsah môžete kopírovať aj v rámci Vašej stránky. Máte napríklad e-shop, ktorý predáva kancelárske potreby a v ňom stovky produktov, ktoré majú každý svoju produktovú stránku a líšia sa len v detailoch, ako je farba alebo veľkosť. Používateľ, ktorý príde na stránku, chápe rozdiely medzi produktmi, ale robot vyhľadávača to už pochopiť nemusí a vyhodnotí to tak, že všade máte to isté. Samozrejme, že Google hodnotí inakšie, ak máte rovnaký obsah v rámci Vášho sídla a ďaleko horšie, ak preberáte ten istý obsah z iných sídiel. Google sa snaží odmeniť bohatý, jedinečný, relevantný a informačný obsah tak, že získa vysoké umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Aj k tomuto slúži algoritmus Panda Update.

O tom, ako by mali tvorcovia stránok dodržiavať etické princípy SEO optimalizácie píše Matt Cutts v svojom článku Another step to reward high-quality sites (2012). Zdôrazňuje, že Google vždy uprednostňoval etické techniky SEO optimalizácie, ktoré zvyšovali použiteľnosť, nájditeľnosť a prístupnosť webových sídiel. Google celé roky bojoval proti neetickým technikám SEO optimalizácie. Patria sem predovšetkým cloaking, doorway pages a presmerovania, keyword stuffing (príliš časté opakovanie kľúčových slov), skrytý text, nerelevantné kľúčové slová v meta tagu keywords, farmy odkazov, dočasná zámena obsahu stránky (page swapping), page jacking (obsah je dočasne nahradený cudzou stránkou ukradnutou z iného webu, ktorá má vysoké postavenie u prieskumových strojov) a duplikovaný obsah. Práve preto Google predstavil 24. apríla 2012 nový algoritmus Penguin Update, ktorý je zameraný na detekovanie neetických metód pri SEO optimalizácii. Podrobné informácie o tomto algoritme nájdete v článku Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012 (Makulová 2012).

Čo je dôležité ak hovoríme o duplicitnom obsahu? Duplicitný obsah v rámci jedného webu je menším problémom ako duplicitný obsah medzi rôznymi webmi. Stačí, ak vyhľadávač zobrazí vo výsledkoch hľadania len originál. Čiže trest za kopírovanie obsahu je ten, že sa tento neobjaví vo výsledkoch hlavného vyhľadávania.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti minimalizácie duplikovaného obsahu. Vždy platilo, že kvalitný a relevantný obsah je to najdôležitejšie čím pritiahneme používateľov na webové sídlo. Preto by sme sa pri jeho tvorbe mali snažiť o tvorbu originálneho vlastného obsahu a v prípade, že máme ten istý obsah na vlastnom sídle by sme mali na to vyhľadávač upozorniť. Jednou z možností je využitie tagu rel=canonical pre stránky, ktoré sú tie isté. V prípade regionálnych sídiel sa odporúča využiť tag href lang  (rel=”alternate” hreflang=”x”), aby ste ukázali, že napríklad máte obsah zameraný na 2 regionálne sídla v angličtine. Jedno je napríklad zamerané na Veľkú Britániu a druhé na USA.


Literatúra


a) Andreson Shaun. 2016. Duplicate Content SEO Advice From Google. In Hobo marketing. 19th March 2016 [online], [cit. 2016-03-23]. Dostupné na internete: http://www.hobo-web.co.uk/duplicate-content-problems/
b) Makulová, Soňa. 2012. Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012. In ELET newsletter. 1. august 2012 [online], [cit. 2016-03-23]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/blog/penguin-update-ako-jeden-z-klucovych-faktorov-seo-optimalizacie-za-rok-2012
c) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-03-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
d) 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2016-03-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.