Význam geografickej lokácie pri spojení na Vaše webové sídlo

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V júnovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Ak chcete získať vysoké umiestnenie vo vyhľadávačoch, spojenia na Vaše webové sídlo by mali vždy súvisieť s jeho tématikou a kontextom hovorili o tom, že prieskumové stroje  prikladajú väčšiu váhu spojeniam, ktoré sú z tématicky príbuzných webových sídiel, ktoré majú vysokú kredibilitu a sú autoritami v svojej oblasti. Vyhľadávače majú k dispozícii celý rad inteligentných učiacich sa programov, ktoré odhaľujú vzory v tvorbe spojení a dnes už dokážu odhaliť spojenia, vytvorené na základe dohôd, platené spojenia, farmy liniek, ktorým samozrejme pripisujú ďaleko menšiu váhu a v prípade spamu stránku jednoducho vylúčia zo svojho indexu. 

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia.

Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta

V dnešnom čísle spravodaja sa budeme bližšie venovať ďalšiemu dôležitému faktoru a to geografickej lokácii.

Geografická lokácia spojenia na webové sídlo

Geografická lokácia spojenia závisí od umiestnenia hostiteľského počítača, ale ako uvádza Rand Fishkin (2009 a), špeciálne vyhľadávač Google využíva sofistikovaný algoritmus na určenie geografickej lokácie. Využíva pri tom:

  • IP adresu hostiteľského počítača,
  • rozšírenie TLD extension (.de, .co.uk, sk, cz a pod.),
  • jazyk obsahu webového sídla,
  • registráciu v lokálnych vyhľadávačoch a regionálnych adresároch, 
  • asociáciu s fyzickou adresou,
  • geografickú lokácia spojení na webové sídlo alebo jeho sekciu.

Preto je často v záujme mnohých webových sídiel, aby získavali spojenia hlavne z webových sídiel určitého regiónu. Ak napríklad máme reštauráciu v Bratislave, boli by sme radi, keby sme získali spojenia hlavne z blízkeho regiónu.

Výskumníci z Googlu zistili, že ľudia často hľadajú jednoducho reštauráciu, prípadne zubára a preto na základe geografickej lokácie sa snažia ponúknuť používateľovi zariadenia v blízkosti jeho regiónu. Presvedčíme sa o tom na nasledujúcom obrázku, kde vidíme odpoveď na otázku restaurants.

Obr. Odpoveď na otázku „restaurants“ vo vyhľadávači Google

Obr. Odpoveď na otázku „restaurants“ vo vyhľadávači Google

Ako vidíme, systém nám automaticky ponúka reštaurácie v blízkosti našej lokality (Bratislava).

Obr. Po kliknutí na reštaurácie v Bratislave získame ich zoznam s recenziami a ďalšími zaujímavými informáciami

Obr. Po kliknutí na reštaurácie v Bratislave získame ich zoznam s recenziami a ďalšími zaujímavými informáciami

Podobné informácie získame, ak napríklad hľadáme zubára.

Obr. Výsledok hľadania v Googli na požiadavku „zubár“

Obr. Výsledok hľadania v Googli na požiadavku „zubár“

Teda odkazy z geografickej lokácie majú veľký význam na relevanciu výsledkov vo vyhľadávaní hlavne v prípade regionálnych webových sídiel.

Dnes existujú nástroje, ktoré umožňujú zistiť, z akých domén prišiel návštevník na Vašu stránku kliknutím na odkaz. K jedným z najprepracovanejších patrí aj systém NAJ.SK. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že za mesiac marec 2010 na portál Katalóg slovenských knižníc prišlo 22 721 návštev, z čoho najviac až 32,64% z domény svkbb.eu (7 416 návštev).

Obr. Odkazujúce domény na Katalóg slovenských knižníc

Obr. Odkazujúce domény na Katalóg slovenských knižníc

K ďalším zaujímavým štatistikám patria odkazujúce TLD. Ukazuje súčty odkazovačov podľa domény, v ktorých sa odkaz na Vaše stránky nachádza. TLD alebo Top Level Domain sú prideľované jednotlivým štátom a nezávislým územiam, preto je možné podľa TLD usudzovať, v ktorom štáte sa odkaz na Vašu stránku nachádza. Vo väčšine prípadov sa na toto rozdelenie dá spoľahnúť, ale 100%-ná úspešnosť nie je zaručená, pretože doména nie je fyzicky nijako viazaná k danému územiu a môže byť prevádzkovaná na ľubovolnom mieste vo svete.

Obr. Odkazujúce TLD na Katalóg slovenských knižníc za rok 2010 (k 16. marcu)

Obr. Odkazujúce TLD na Katalóg slovenských knižníc za rok 2010 (k 16. marcu)

Ako vidíme na obrázku,  z celkových 92 249 návštev až 59 727 (64,75%) prišlo zo Slovenska, 29 956 (32,47%) z Európskej únie atď. Systém NAJ.SK umožňuje získať veľa zaujímavých štatistík, ktoré pomôžu pri SEO optimalizácii webového sídla. 

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o geografickej lokácii, z ktorej vedie spojenie na webové sídlo. Vyhľadávač Google využíva sofistikované nástroje, ktoré umožnia používateľom aj pri zadaní jednoduchej požiadavky presne lokalizovať webové sídlo hlavne v prípade služieb.

Na to, aby sme zistili, odkiaľ vedú spojenia na naše webové sídlo je výhodné používať analytické nástroje návštevnosti webu, ako napríklad NAJ.SK alebo Google Analytics.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009 a). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-06-18]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

c) NAJ.SK: monitoring návštevnosti. [online]. cit. 2010-06-18]. Dostupné na internete: http://naj.sk/

d) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-06-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.