Virálny obsah na stránkach

Bc. Róbert Struhár 29. november 2011 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Témou článku je virálny obsah na stránkach a jeho cieľom bude objasniť čo presne virálny obsah znamená a na čo slúži. Taktiež sa pokúsime predstaviť virálny marketing, ktorého hlavnou zložkou je virálny obsah. Takýto obsah môže mať rôzne formy, resp. nositeľov (obrázok, video,...). Poukážeme na súvislosť medzi virálnym obsahom a SEO optimalizáciou. Na záver predstavíme SEO techniku, ktorá tvorí akýsi most medzi SEO optimalizáciou a virálnym obsahom – tzv. linkbaiting. Treba povedať, že tvorba takéhoto obsahu nie je jednoduchá záležitosť a preto sa v článku budeme venovať aj rôznym odporúčaniam, či tipom ako najlepšie takýto obsah vytvoriť aj na webstránke.

1 VIRÁL, VIRÁLNY, VIRÁLNE
Tieto pojmy pochádzajú z anglického slova viral, čo v preklade znamená vírusový. V domácej literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi formami tohto pojmu – niektorí autori uvádzajú virálny (napr. Kahancová, 2008), niektorí vírusový (napr. Frey, 2005). Podstatné je, že vždy ide o ten istý význam , čiže de facto ide o synonymá. Jeho význam spočíva v rozširovaní a prenášaní správy ako reálneho vírusu medzi ľuďmi. Najčastejšie sa s virálom môžeme stretnúť v oblasti marketingu, kde vznikol nový druh – virálny marketing.

1.1 VIRÁLNY MARKETING
Otec marketingu, profesor Philip Kotler, o virálnom marketingu napísal, že ide o „internetovú verziu marketingu z počutia, word-of-mouth – emailové správy, alebo iné marketingové akcie, ktoré sú tak nákazlivé, že sa o nich chce zákazník podeliť so svojimi priateľmi“ (Kotler, 2007, s. 199).

Alebo autorky Přikrylová a Jahodová (2010, s. 265) definujú vo svojej knihe Moderní marketingová komunikace virálny marketing ako „spôsob komunikácie, kedy sa oznámenie s reklamným obsahom javí príjemcovi natoľko zaujímavé, že ju samovoľne a vlastnými prostriedkami šíri ďalej“. K vírusovej epidémii ho môžeme prirovnať aj z dôvodu, že sa šíri bez kontroly svojho iniciátora.

Scott (2007) zase hovoril o virálnom marketingu ako o fenoméne. Tvrdil, že webový obsah predstavuje skvelé krmivo pre virálny marketing. O virálnom marketingu hovorí keď „ľudia predávajú informácie o vašej stránke svojim priateľom a kolegom, alebo odkazujú na váš obsah na svojom blogu“(Scott, 2007, s.167).

V súčasnosti, kedy sociálne siete prežívajú svoj vzostup, virálny marketing predstavuje užitočnú a silnú zbraň. Práve sociálne siete, ako napr. Facebook, Twitter, a i. znamenajú pre tento druh marketingu ideálne prostredie. Je dôležité si uvedomiť, že virálny marketing má svoje korene ďaleko pred jeho samotným vznikom v tradičných formách marketingu (napr. word of mouth marketing), a vyznačuje sa svojim sociálnym aspektom. Najjednoduchšie povedané pri virálnom marketingu ide o tradičné marketingové formy vo virtuálnom prostredí, najčastejšie na sociálnej sieti.

Priebeh virálu si môžeme ukázať  na nasledujúcom znázornení (Obrázok 1), kedy virálna správa prechádza do zdroja správy (najčastejšie firma, marketingová agentúra, reklamná agentúra, alebo dokonca sám používateľ a pod.) ku všetkým prijímateľom, medzi ktorými sa ďalej šíri ako vírus samovoľne rôznymi cestami už bez priamej úpravy samotného iniciátora, ktorý stráca nad smerovaním, rozširovaním a ďalším vývojom akúkoľvek kontrolu. Takto sa správa či posolstvo dostane od prijímateľa k prijímateľovi, nie priamoúmerne, ale rôznymi smermi a niekedy aj v inej obsahovej forme, ako ju vypustil iniciátor. Medzi najväčšiu výhodu virálneho marketingu patrí zasiahnutie, či infikovanie obrovského počtu prijímateľov a to za podmienok minimálnych nákladov.

Obrázok 1 – priebeh virálnej správy (zdroj:http://www.spolahnitesa.sk/viralny-marketing)

Obrázok 1 – priebeh virálnej správy (zdroj: http://www.spolahnitesa.sk/viralny-marketing)

K úspešnému virálnemu marketingu patrí predovšetkým kvalitne spracovaný virálny obsah. Ten môže mať rôzne formy a preto je dôležité, aby sa zvážili všetky možnosti a zodpovedali otázky týkajúce sa reklamného posolstva – aké bude posolstvo, ktoré chceme šíriť, aká forma je najrelevantnejšia, a pod.

Cieľom virálneho internet marketingu je dosiahnuť aby sa webstránka, firma alebo produkt stali na webe témou diskusií a informácie o nich si užívatelia internetu elektronicky rozposlali sami medzi sebou.

1.2 VIRÁLNY OBSAH
Virálny obsah predstavuje určitú časť obsahu webových stránok, ktorá je pre používateľov okamžite fascinujúca a obohacujúca. Virálny obsah priťahuje pozornosť  používateľov a umožňuje im jeho zdieľanie, ihneď potom ako ho si ho pozrú, či prečítajú (Frank, 2011).

Virálny obsah môže mať niekoľko podôb, resp. foriem nositeľa. Prvé virálne posolstvo sa šírilo vo forme e-mailu. Išlo o úspešnú virálnu kampaň spoločnosti Hotmail z roku 1996, kedy pracovníci spomínanej spoločnosti vytvorili novú službu pre používateľov internetu – bezplatný e-mail – Hotmail. Hotmail infikoval svojich používateľov reklamnými správami, ktoré sa šírili z jedného používateľa na druhého, ako nejaký chrípkový vírus. Reklamná správa bola v podobe textu, ktorý sa nachádzal na konci každého e-mailu. Nabádal na založenie e-mail konta na hotmail.com a to úplne zadarmo. Takže všetci, ktorí v tom čase posielali e-mailové správy svojim priateľom a známym, predstavovali do istej miery aj prenášateľov reklamnej komunikácie bez toho, aby o tom vedeli. Aj preto má táto služba prvenstvo v histórii virálneho marketingu (Montgomery, 2001). Na druhej strane sa vedú diskusie a dohady, že išlo jednoducho o spam.

V poslednej dobe sa môžeme stretnúť s takými nositeľmi obsahu ako sú virálne videá, videoklipy, rôzne animované hry, či obrázky.

Pastier (2010) označil týchto nositeľov ako prvky, pričom ich rozdelil na textové, interaktívne, multimediálne, zvukové, vizuálne a na podporovače šírenia. Všetky prvky sú podrobnejšie uvedené v marketingovej sústave virálnych prvkov:

Obrázok 2 – Marketingová sústava virálnych prvkov (zdroj: Pastier, 2010)

Obrázok 2 – Marketingová sústava virálnych prvkov (zdroj: Pastier, 2010)

Okrem nositeľov virálneho obsahu je dôležitý takisto aj jeho význam – čo predstavuje, aké posolstvo prináša. Na to, aby bol virálny obsah úspešný a vyznačoval sa tzv. samošíriteľnosťou, mal by spĺňať určité základné kritéria. Základom je originalita, humor, či kontroverznosť.

Treba si uvedomiť, že všetky blogy, videá, obrázky, online marketingové kampane, web aplikácie a všetko ostatné je naozaj len o obsahu. Pretože všetky tieto formy sú v podstate rovnaké a líšia sa len po obsahovej stránke. Ale ako takýto obsah jednoducho a kvalitne vytvoriť?

1.3 10 TAJOMSTIEV PRE VYTVÁRANIE VIRÁLNEHO OBSAHU
Osobná skúsenosť Adama Singera (2009) prináša 10 tajomstiev ako si jednoducho vytvoriť virálny obsah:

1) Prirodzenosť:
Je skvelé, že sme „super“ a zároveň máme niečo, čo by sme chceli zdieľať s okolím. Ale zdieľame a hovoríme to ostatným prirodzene? Ak chceme, aby každý účastník zdieľal a rozširoval naše posolstvo, musíme sa o svoje myšlienky podeliť prirodzene. 

2) Podeliť sa s niečím úžasným
Nehovoriť o niečom hmotnom. Oveľa dôležitejšie je rozdávať ľudom príbeh, ktorý budú chcieť zdieľať a ďalej rozprávať  sami.

3) Robiť to pre nich, nie pre nás
Robme to tak, ako keby naši používatelia stáli v žiare reflektorov, akoby oni boli tými hviezdami. V prvom rade by sme im mali poskytnúť odkazy, vedomie či motiváciu a takisto aj možnosť riadenia konverzácie.

4) Kreativita a zábavné počítanie...správny čas
Všetko čo robíme by malo byť zábavné a pútavé aj pre ostatných ľudí či  reálnych používateľov, nie len pre ľudí vo firme. Nemá sa jednať o ohraničenú zábavu, inými slovami, nemalo by ísť len o zábavu v akomsi vákuu.

5) Jednoduchosť
Obsah by mal byť čo najjednoduchší. Samotný nápad by mal byť sám o sebe čitateľný a ľahko pochopiteľný. Virálny obsah by mal prejsť vždy „výťahovým“ testom (ak to nemôžete vysvetliť a povedať v rozpätí jazdy vo výťahu, je to príliš komplikované).

6) Ak máme pocit, že budeme nútení do toho ľudí tlačiť, nerobme to
Samozrejme, že si môžeme zaplatiť jeho šíriteľnosť, ale tu už nepôjde o virál. Je prirodzené, že nasilu rozširovať takýto obsah medzi reálnych používateľov nemôžeme.

7) Kľúčom je trpezlivosť, ktorá prirodzene buduje zvrat
Trpezlivosť je naozaj dôležitá, ale na druhej strane sa náš obsah môže stať virálnym hneď. Niektoré nápady sa môžu šíriť pomaly, ale tak či tak sa zdieľajú. Skutočnosť, že je niečo stále v pohybe, i keď pomaly, je dobré znamenie, že sme išli správnym smerom.

8) Vplyvné osobnosti
Pri zdieľaní nápadov, správ, či iných virálnych posolstiev je prospešné ak využijeme aj vplyvné osobnosti. Známi, či vplyvní ľudia vedia často krát urobiť okolo toho pri zdieľaní taký šum, že je to pre ostatných používateľov doslova ťažké ignorovať.

9) Brainstorming – šanca vytvoriť niečo virálne 
Veľa marketingových spoločností sa pokúša zistiť, kde sa stala chyba a prečo sa ich nápad či myšlienka nešírili. Odpoveďou môže byť aj to, že si najali agentúru, pre ktorú naša značka nič neznamená. Veľa marketingových a reklamných agentúr o sebe tvrdí, že sú odborníkmi na virálny obsah, ale máloktorá vie predložiť legitímny dôkaz. Pre tvorbu virálneho obsahu musíme nájsť niekoho, kto vie svoju reputáciu aj preukázať. Dôkazom môže byť ich rýchle vyhľadanie na Google, alebo sociálnej sieti.

10) Vzťahy a reputácia by mala ovplyvňovať stratégiu
Ak je značka vo svete či na webe nová, vytvorenie virálneho obsahu môže byť na jednej strane náročné ale aj jednoduché. Náročné preto, lebo nemáme uznanie a dôveru, teda silné faktory, ktoré často pracujú za nás. Ale súčasne ľudia milujú aj niečo nové a neobvyklé. Tieto elementy by sa mali premyslieť, pretože všetko čo urobíme, bude odrážať našu značku a úroveň sociálneho kapitálu.

1.4 VIRÁLNY OBSAH NA STRÁNKACH

Okrem tipov ako si vytvoriť virálny obsah, poznáme aj ďalšie iné odporúčania, ktoré sú zamerané konkrétnejšie, na obsahovú stránku websídiel (aké náležitosti by mala webstránka obsahovať, aby sa stala virálnou). Medzi takéto odporúčania patria napr. (Kuker, 2009):

1) vytvárať zaujímavé tituly, ktoré by mali vyvolať emotívnu reakciu (prekvapenie, očakávanie, zvedavosť, šťastie, humor, optimizmus, smútok, spokojnosť a i.)
- tituly by mali byť krátke, spravidla kratšie ako 65 znakov

2) vytvárať zoznamy – ľudia zoznamy milujú (napr. zoznam zdrojov, Top 10 zoznam a pod.)

3) vytvoriť miesto pre búrlivú diskusiu, venovať sa kontroverzným témam a rýchlo reagovať na príspevky používateľov

4) tabu – odhaliť tajomstvo, ktoré by nemalo, alebo o ktorom si ľudia myslia, že by nemalo byť prezradené

5) poskytovať aktuálne informácie – tu musíme myslieť na to, že firemné správy sa nepovažujú za aktuality

6) dôležitá je čitateľnosť obsahu – kontrast medzi pozadím a textom, vyhýbať sa dlhým textom, používať zoznamy, obrázky, videá, tabuľky, správny výber použitých slov, vytvoriť titulky tak, aby vyjadrovali obsah článku a zároveň, aby pritiahli čitateľa

7) nie vždy je tu pravidlom, že by mal byť obsah kvalitný (vysokohodnotné dielo vedca vs. zábavný obrázok, či video)

8) vytvoriť obsah, ktorý možno zdieľať využitím tlačidiel konkrétnych websídiel, či sociálnych sieti (tlačidlá Digg, DZone, FB share, Yahoo buzz a i.) alebo využitím všeobecných tlačidiel na zdieľanie (ShareThis, MooSocialize, AddToAny a i.)

9) nepodceňovať e-mail a poskytovať RSS služby (tlačidlo umiestnené na bočnom paneli, alebo v hornej časti stránky)

10) využívať sociálne siete:
- nie spamovať
- držať sa témy
- získať rovnako zmýšľajúcich priateľov
- byť sociálny
- zvýšiť hodnotu vlastného websídla zdieľaním iného websídla
- viesť si záznamy o spôsobe podania informácie, o výsledkoch, realizovať úpravy
- dávať pozor, čo všetko podporujeme – nezníži to hodnotu nášho sídla?

11) používať obrázky, videá

1.5 VIRÁLNE VIDEÁ A OBRÁZKY
Najpoužívanejšími virálnymi prvkami sú videá a obrázky. Ak naše websídlo obsahuje takéto virálne prvky, jeho samotné zdieľanie, či odkazovanie je oveľa úspešnejšie.

Napr. websídlo http://www.topviralpictures.com/toppictures.aspx (Obrázok 3) obsahuje na svojich stránkach konkrétne virálne obrázky a zároveň ukazuje aj počet zhliadnutí, ich rating, či komentáre.

Obrázok 3– websídlo http://www.topviralpictures.com/toppictures.aspx

Obrázok 3 – websídlo http://www.topviralpictures.com/toppictures.aspx

Článok 50 Viral Images (and how they spread) autora Singera (2008) uvádza príklady obrázkov, ktoré majú potenciál stať sa virálnymi (sú šokujúce, kontroverzné, zábavné, vyvolávajúce emócie a pod). Medzi konkrétne obrázky patria napr.:

Obrázok 4 – 6 konkrétnych príkladov virálnych obrázkov (zdroj: Singer, 2008)

Obrázok 4 – 6 konkrétnych príkladov virálnych obrázkov (zdroj: Singer, 2008)

Blog marketéra Michala Pastiera prináša v jednotlivých príspevkoch stále nové a aktuálne odkazy na rôzne virálne videá z oblasti marketingu a reklamy. Medzi konkrétne videá patrí napr. video, v ktorom vystupuje slávny futbalista pre spoločnosť Pepsi Cola (http://www.youtube.com/watch?v=RTLVMKtn0Ew&feature=player_embedded) s viac ako 4 miliónmi zhliadnutí, či video chameleóna pre spoločnosť Ray Ban (http://www.youtube.com/watch?v=KMT1FLzEn9I&feature=player_embedded) s približne rovnakým počtom zhliadnutí ako v predchádzajúcom príklade.

Obrázok 5– websídlo Michala Pastiera http://medialne.blog.etrend.sk/pastier/

Obrázok 5 – websídlo Michala Pastiera (http://medialne.blog.etrend.sk/pastier)

Takisto existujú videá, ktoré sú virálne, ale neobsahujú v sebe žiadnu reklamu či propagáciu nejakej spoločnosti alebo značky. Ako konkrétny príklad môžeme uviesť domáce 17 sekundové video mačiatka, ktoré má na youtube.com vyše 56 miliónov zhliadnutí (http://www.youtube.com/watch?v=0Bmhjf0rKe8).

2 VIRÁLNY OBSAH/MARKETING VS. SEO
O tom, čo je to virál, virálny marketing, či obsah sme si už povedali. Taktiež sme uviedli, že virálny obsah milujú  najmä sociálne siete. Získať väčší SEO ranking môžeme aj vďaka virálnemu marketingu, keďže algoritmy vyhľadávacích strojov venujú zvýšenú pozornosť stránkam, ktoré získali na sociálnych sieťach vysokú popularitu.

Virálny obsah podporuje spätnú väzbu od používateľov. Vyhľadávače venujú pozornosť  websídlam, ktoré obsahujú množstvo reakcií od používateľov – tie naznačujú, že obsah je populárny a užitočný, resp. hodnotný.

Ak chceme zvýšiť návštevnosť a popularitu nášho websídla, mali by sme siahnuť po virálnom obsahu. Ale ako to bude v prípade nájditeľnosti? Kde sa stretáva SEO optimalizácia s virálnym marketingom, či virálnym obsahom?

2.1 LINKBAITING
Linkbaiting je spolu s virálnym marketingom najefektívnejšou linkbuildingovou stratégiou. Linkbaiting ako jedna možnosť linkbuildingu je SEO technika (Search Engine Optimization), ktorá dokáže zaujať a prilákať návštevníkov webovej stránky natoľko, že na ňu sami budú chcieť pridať externý odkaz.

Najpodstatnejším pravidlom pri linkbaitingu je byť aktívny a diskutovaný. Linkbaiting je jednou z techník SEO offpage optimalizácie web stránky.

Medzi obsah vhodný na linkbaiting patria najmä:

  • Pomôcky – rôzne aplikácie, ktoré sú pre návštevníkov užitočné, napr.: kalkulačky, kurzy mien, malé programy, ktoré vykonávajú nejakú jednoduchú činnosť…
  • Súťaže – vytvorenie súťaže pre užívateľov pomocou ktorej budú nepriamo robiť reklamu na náš web
  • Kontroverzný obsah – obsah vyvolávajúci diskusiu
  • Superlatívy – Ak píšeme o sebe v superlatívoch šokujeme okolie. Takto si vytvoríme používateľskú základňu rozdelenú na 2 časti - tým, ktorým sa páčime, resp. nepáčime.
  • Útočné články – podobne ako pri superlatívoch
  • Vtipný obsah – ľudia sa radi bavia
  • Prvý obsah – v prípade, že prídeme s nejakou podstatnou správou ako prvý v slovenskom jazyku môžeme dosiahnuť vysokú jednorazovú návštevnosť
  • Zaujímavé výskumy a štatistiky
  • Odborný obsah – vytvoríme u čitateľa dojem, že sme skutočný odborník na danú oblasť a tak bude náš obsah zdieľať.
  • „Cool“ obsah - ľudia taktiež  radi zdieľajú “cool” obsah alebo obsah, ktorý sa im páči

Najväčšou výhodou linkbaitingu je, že je takmer zadarmo a o jeho úspešnosti rozhoduje len kreativita tvorcu.

Záver

V článku sme sa pokúsili vysvetliť, čo presne virálny obsah znamená, v čom spočíva a v ktorej oblasti sa najviac využíva. Treba zdôrazniť, že ak popularitu nášho websídla chceme zvýšiť, netvoríme len jeho formu, ale aj obsah. Popularita sa v dnešnej dobe sociálnych sietí môže získať jednoduchšie ako kedysi, pretože ak si vytvoríme virálny obsah, sami používatelia budú na neho odkazovať medzi sebou ďalej a ďalej. Treba mať na pamäti, že virálny obsah nie je len nápad, či myšlienka, ale súčasne aj jeho forma ako napr. video, obrázok, text a pod. Okrem toho by malo mať každé websídlo určité náležitosti, ako napr. chytľavé tituly článkov, čitateľnosť, jednoduchosť, zábavnosť, či kontroverznosť. Z pohľadu SEO optimalizácie je virálny obsah či virálny marketing dôležitý najmä v jednej z možností linkbuildingu – v linkbaitingu.


Bibliografické odkazy


a) CICMAN, Dalibor. 2011. SEO a internetová reklama PNW : SEO, Internetová reklama, Tvorba webov [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Linkbaiting najefektívnejši spôsob propagácie na internete . Dostupné z WWW: http://pnw.sk/linkbaiting-najefektivnejsi-sposob-propagacie/.

b) FRANK, Ryan. 2011. Viral Content: How it Helps Your SEO Campaign Read more: http://www.infobarrViral Content: How it helps your SEO campaign. InfoBarrel [online]. 2011, [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: http://www.infobarrel.com/Viral_Content%3A_How_it_Helps_Your_SEO_Campaign.

c) FREY, Petr. 2005. Marketingová komunikace : Nové trendy a jejich využití. 2005. Praha : Management Press, 2005. 111 s. ISBN 80-7261-129-1.

d) Internetový predaj a marketing : web pre ľudí zaujímajúcich sa o internetový predaj a marketing [online]. 2010 [cit. 2011-11-20]. Virálny marketing. Dostupné z WWW: http://www.spolahnitesa.sk/viralny-marketing/.

e) KAHANCOVÁ, Lucia. 2008. Virálny marketing : [Bakalárska práca]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta. 2008. 56 s.

f) KOTLER, Philip, et al. 2007. Moderní marketing [online]. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, 2007. 1041 s. [cit. 2011-05-04]. Dostupné na internete: http://books.google.com/books?id=T_--3_W9qD8C&printsec=frontcover&dq=KOTLER,+Philip,+ARMSTRONG,+Gary.+2007.+Modern%C3%AD+marketing&hl=sk&ei=9lW9TbHiLomEOrW6sfEF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false. ISBN 8024715452.

g) KUKER, Benjamin. 2009. Secret Formula: How To Write Viral Content For Your Website. In Virtuosi Media : web design make simple [online]. 2009 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: http://www.virtuosimedia.com/business/copywriting/secret-formula-how-to-write-viral-content-for-your-website.

h) MONTGOMERY, Alan L. 2001. Applying Quantitative Marketing Techniques to the Internet. In INFORMS [online]. 2001, [cit. 2011-05-04]. Dostupné na internete: http://classic-web.archive.org/web/20070212093004/http://pubsonline.informs.org/feature/pdfs/0092.2102.01.3102.90.pdf.

i) Optimalizácia.net [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Linkbaiting. Dostupné z WWW: http://www.optimalizacia.net/linkbaiting.

j) PASTIER, Michal. 2011. Pastier.Medialne.sk : blog unikátnych marketingových inšpirácií [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: http://medialne.blog.etrend.sk/pastier/.

k) PASTIER, Michal. 2010. Techniky na šírenie nadšenia [prezentácia]. 2010 [cit. 2011-05-04].

l) PŘIKRYLOVÁ, Jana -  JAHODOVÁ, Hana. 2010. Moderní marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2010. 319 s. Dostupné tiež na internete: http://books.google.com/books?id=e31aP5_qNzIC&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. ISBN 978-80-247-3622-8.

m) SCOTT, David Meerman. 2007. Nové pravidlá marketingu a PR. 1. vydanie, Jitka Plchotová. Brno : Zoner Press, 2008. 272 s. ISBN 978-80-86815-93-0.

n) SINGER, Adam. 2009. 10 Secrets For Creating Viral Content. In The future buzz [online]. 2009, [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: http://thefuturebuzz.com/2009/02/26/viral-content/.

o) SINGER, Adam. 2008. 50 Viral Images (and how they spread). In The future buzz [online]. 2008 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: http://thefuturebuzz.com/2008/06/15/50-viral-images-and-how-they-spread/.

p) Top viral picture [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: http://www.topviralpictures.com/.

r) YouTube [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW: http://www.youtube.com/.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.