Viete, aký význam má spojenie REL=NOFOLLOW?

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V júlovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Význam geografickej lokácie pri spojení na Vaše webové sídlo hovorili o tom, že geografická lokácia spojenia závisí od umiestnenia hostiteľského počítača. Podľa Randa Fishkina (2009) špeciálne vyhľadávač Google využíva sofistikovaný algoritmus na určenie geografickej lokácie. Využíva pri tom:

  • IP adresu hostiteľského počítača,
  • rozšírenie TLD (.de, .co.uk, sk, cz a pod.),
  • jazyk obsahu webového sídla,
  • registráciu v lokálnych vyhľadávačoch a regionálnych adresároch,
  • asociáciu s fyzickou adresou,
  • geografickú lokáciu spojení na webové sídlo alebo jeho sekciu.

Preto je často v záujme mnohých webových sídiel, aby získavali spojenia hlavne z webových sídiel určitého regiónu. Ak napríklad máme reštauráciu v Bratislave, boli by sme radi, keby sme získali spojenia hlavne z blízkeho regiónu.

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia. 

Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta

V dnešnom čísle spravodaja sa budeme bližšie venovať ďalšiemu dôležitému faktoru a to významu spojenia Rel="Nofollow"

Použitie Rel="Nofollow"

Nofollow predstavuje hodnotu vlastnosti HTML jazyka a vlastne dáva inštrukciu prieskumovým strojom, že hypertextové spojenie by nemalo ovplyvniť ranking cieľovej stránky v indexe. Koncepcia hodnoty vlastnosti nofollow bola navrhnutá vedúcim tímu Google  Mattom Cuttsom a Jasonom Shellenom z Bloggera v roku 2005.

Cieľom bolo eliminovať spam u niektorých vyhľadávacích nástrojov a tým aj zlepšiť kvalitu vyhľadávania. Čiže, ak sa atribút rel="nofollow" pripojí k spojeniu, ktoré vedie z určitej URL adresy, vyhľadávač nepripíše tomuto spojeniu žiadnu váhu. Podľa indexu nátroja Linkscape v súčasnosti približne 3% spojení na webu využíva vlastnosť nofollow a z týchto dokonca polovica používa vlastnosť na interné a nie externé spojenia.

Efekt spojenia REL=

Obr. Efekt spojenia REL="NOFOLLOW"

Na predchádzajúcom obrázku si vysvetlíme tento princíp bližšie. Na stránke s URL adresou M máme vetu “Naša firma sa zaoberá predajom kozmetiky.” Z URL adresy M vedie odkaz na URL adresu R, kde je stránka o predaji kozmetiky. Tým pádom, stránka s URL adresou M prepožičiava stránke R metriky ako je PageRank, TrustRank, text kotvy odkazu, autoritu domény a pod.

Nie je tomu tak v ďalšom prípade, kde na URL adrese J máme tiež vetu “Naša firma sa zaoberá predajom kozmetiky.” V tomto prípade, ale pred spojením je atribút REL=”NOFOLLOW a preto stránka s URL adresou J neprepožičiava žiadne metriky stránke s URL adresou K.

Je otázne, do akej miery rešpektuje každý vyhľadávač uvedený protokol. Atribút Nofollow je vysvetlený v článku Nofollow a jeho správne používanie (2009).

Príklad použitia:

<a href=”http://www.web.sk” rel=”nofollow”>text odkazu</a>, alebo

<a rel=”nofollow” href=”http://www.web.sk”>text odkazu</a>

Ako hovorí aj autor článku Tomas‘s  uvedený atribút je výhodné použiť v kóde pre nekvalitné spojenie. Ak chcete odkázať na web, ktorý je z pohľadu Google nekvalitný (penalizovaný), prípadne zle zameraný (gambling, porno, zbrane, násilie) použijeme uvedený atribút. Roboti vyhľadávacích nástrojov by ho nemali sledovať.

Ďalší spôsob využitia je tzv. pagerank sculpting. V skratke ide o smerovanie sťavy (sily), ktorú získava web od ostatných webov. Čím kvalitnejší a autoritatívnejší web na vás odkáže, tým získate väčší TrustRank a Vaša stránka sa stáva dôveryhodnejšia. Preto začalo veľa webmastrov využívať atribúr nofollow, aby nedistribuovali svoj PageRank na ostatné weby. Veľmi pekne túto skutočnosť vysvetľuje Danny Sullivan v článku PageRank Sculpting Is Dead! Long Live PageRank Sculpting! (2009).

Pred rokom 2005 nofollow tag neexistoval. Takže bolo veľmi ťažké zablokovať niektoré spojenia na stránke, aby nedostávali niektoré PageRanky. Napríklad, ako hovorí Danny Sullivan, predstavte si, že stránka mala 10$ PageRank na míňanie. Mala 10 spojení a tak peniaze – PageRank - sa rozdelil rovnako medzi 10 spojení. Každé dostalo 1$.

V roku 2007 nofollow tag sa stal populárnym spôsobom, ako získať tzv.  “sculpt” PageRank. Tá istá stránka dala nofollow na 5 z 10 spojení. PageRank sa rozdelil rovnako medzi ostávajúcich 5 spojení — každé spojenie získalo 2$.

Preto v roku 2008 Matt Cutts oznámil, že Google zmenil algoritmus. Tá istá stránka má napríklad stále  10$ na míňanie a stále má 10 spojení, z čoho 5 spojení je nofollow. Google sa pozrie na všetky spojenia (aj na nofollow), rozdelí PageRank rovnako a pridelí 1$ každému spojeniu. Regulárne spojenie dostane 1$ a spojenia s nofollow nedostanú nič.

Napriek tomu Danny Sulivan, ale aj ďaší odborníci z oblasti SEO optimalizácie odporúčajú venovať pozornosť obsahu stránky a kvalitným spojeniam na obsahovo relevantné webové sídla. Google pozorne sleduje všetky spojenia, ich lokáciu v rámci webového sídla a potom rozhodne o PageRanku. Matt Cutts potvrdil túto skutočnosť ako hlavný rečník na konferencii SMX Advanced 2009.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o význame tagu REL=NOFOLLOW, ktorý využívali mnohí webmastri na vylúčenie nekvalitných spojení, ale aj niekedy na získanie lepšieho PageRanku. Preto odborníci na SEO optimalizáciu radia, najdôležitejší je kvalitný unikátny obsah webového sídla, na ktorý vedie veľa odkazov zo sídiel s vysokou autoritou.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-06-18]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

c) Nofollow a jeho správne používanie. SvetDomen.sk [online]. cit. 2010-06-18]. Dostupné na internete: http://www.svetdomen.sk/clanky/2009-05-08/nofollow-a-jeho-spravne-pouzivanie/

d) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-06-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

e) Sullivan, Danny. 2009. PageRank Sculpting Is Dead! Long Live PageRank Sculpting! In: Search Engine Land. 16 June 2009. [cit. 2010-06-18]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/pagerank-sculpting-is-dead-long-live-pagerank-sculpting-21102

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.