Spätné spojenia ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. február 2014 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Obsah na stránke ako jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 2 zaoberali obsahom na stránke podľa výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013. V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa budeme ďalej podrobnejšie zaoberať spojeniami vedúcimi na stránku.

Spätné spojenia vedúce na stránku

Spätné spojenia patria asi k najdôležitejším faktorom pri posudzovaní kvality SEO. Úspech Google vždy záležal na PageRanku. Podrobnejšie sme o význame spätných spojení písali v článku Prečo sú dôležité spätné spojenia a ich text vedúci na stránku (Makulová 2009).

Význam spojení je nasledovný (Kent 2004, s. 212):  

 • Spojenia uľahčujú robotom nájsť webové sídlo, pretože roboty sledujú hypertextové spojenia.
 • Prieskumové stroje využívajú počet spojení, ktoré vedie na stránku ako indikátor kvality stránky (Google nazýva túto kvalitu PageRankom). Podľa tvorcov Google predstavuje práve PageRank srdce systému. Patentovaná technológia PageRank bola vyvinutá zakladateľmi Google Larry Pagom a Sergeyom Brinom na univerzite v Stanforde počas ich doktorandského štúdia.
 • Spojenia dávajú informáciu prieskumovému stroju o stránke, na ktorú odkazujú. Text spojenia obsahuje kľúčové slová, ktoré vystihujú obsah webového sídla. Podobne aj téma odkazujúceho sídla býva podobná téme sídla. Ak napríklad  na Vaše webové sídlo vedie množstvo odkazov zo sídiel zaoberajúcich sa kvetmi, je zrejmé, že aj Vaše webové sídlo sa zaoberá kvetmi. ktorého hodnota je ovplyvňovaná počtom a kvalitou spätných spojení. 

Ako uvádza aj Peter Kent (2004, s. 213) spätné spojenia, ktoré odkazujú na Vašu webovú stránku bývajú veľmi dôležitou súčasťou SEO optimalizácie webového sídla. Dokonca pôvodné meno Google v januári 1996 pred oficiálnym spustením bolo BackRub, práve kvôli schopnostiam analyzovať spojenia vedúce na webové sídlo. Zatiaľ čo v prvých počiatkoch sa dával veľký dôraz na počet spojení vedúcich na stránku, dnes aj ako odozva na rôzne techniky spamu, sa berie do úvahy predovšetkým, kto odkazuje na Vašu stránku a aký má odkazujúca stránka PageRank.

Obr. Spätné spojenia na stránke SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Spätné spojenia na stránke SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na obrázku, pri spätných spojeniach zohrávajú najväčšiu úlohu nasledujúce faktory:

 • počet spätných spojení 0,34,
 • spätné spojenia rel=nofollow 0,25,
 • SEO visibility URL adresy spojenia 0,20,
 • spätné spojenia so stopovými slovami 0,18,
 • počet slov v kotve odkazu 0,14,
 • spätné spojenia z tej istej krajiny 0,11,
 • spätné spojenia s kľúčovými slovami 0,06. 

Spätné spojenia, vývoj oproti predchádzajúcemu roku

Na nasledujúcom obrázku vidíme najzávažnejšie zmeny, ku ktorým došlo v roku 2013.

Obr. Zmeny v spätných spojeniach oproti roku 2012 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Zmeny v spätných spojeniach oproti roku 2012 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Webové sídla nachádzajúce sa na vrchných pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania obsahujú väčší počet spätných spojení. Pritom nie je dôležitý len počet spätných spojení ale aj ich relevancia a kvalita. Z grafu je jasné, že spojenia, ktoré boli vytvárané umelo sú na ústupe. Vidieť to aj používaním spojenia Rel="Nofollow". Význam tohto spojenia sme vysvetlili v článku Viete, aký význam má spojenie REL=NOFOLLOW? (Makulová 2010). Nofollow predstavuje hodnotu vlastnosti HTML jazyka a vlastne dáva inštrukciu prieskumovým strojom, že hypertextové spojenie by nemalo ovplyvniť ranking cieľovej stránky v indexe. Koncepcia hodnoty vlastnosti nofollow bola navrhnutá vedúcim tímu Google  Mattom Cuttsom a Jasonom Shellenom z Bloggera v roku 2005.

Cieľom bolo eliminovať spam u niektorých vyhľadávacích nástrojov a tým aj zlepšiť kvalitu vyhľadávania. Čiže, ak sa atribút rel="nofollow" pripojí k spojeniu, ktoré vedie z určitej URL adresy, vyhľadávač nepripíše tomuto spojeniu žiadnu váhu. Uvedený atribút je výhodné použiť v kóde pre nekvalitné spojenie. Ak chcete odkázať na web, ktorý je z pohľadu Google nekvalitný (penalizovaný), prípadne zle zameraný (gambling, porno, zbrane, násilie) použijeme uvedený atribút. Roboti vyhľadávacích nástrojov by ho nemali sledovať.

Ďalší spôsob využitia je tzv. pagerank sculpting. V skratke ide o smerovanie šťavy (sily), ktorú získava web od ostatných webov. Čím kvalitnejší a autoritatívnejší web na vás odkáže, tým získate väčší TrustRank a Vaša stránka sa stáva dôveryhodnejšia. Preto začalo veľa webmastrov využívať atribúr nofollow, aby nedistribuovali svoj PageRank na ostatné weby. Veľmi pekne túto skutočnosť vysvetľuje Danny Sullivan v článku PageRank Sculpting Is Dead! Long Live PageRank Sculpting! (2009).

Pred rokom 2005 nofollow tag neexistoval. Takže bolo veľmi ťažké zablokovať niektoré spojenia na stránke, aby nedostávali niektoré PageRanky. Napríklad, ako hovorí Danny Sullivan, predstavte si, že stránka mala 10$ PageRank na míňanie. Mala 10 spojení a tak peniaze – PageRank - sa rozdelil rovnako medzi 10 spojení. Každé dostalo 1$. V roku 2007 nofollow tag sa stal populárnym spôsobom, ako získať tzv.  “sculpt” PageRank. Tá istá stránka dala nofollow na 5 z 10 spojení. PageRank sa rozdelil rovnako medzi ostávajúcich 5 spojení — každé spojenie získalo 2$.

Počet spojení je stále nesmierne dôležitý

Nasledujúci graf ukazuje význam veľkého počtu spätných spojení.

Obr. Význam počtu spojení http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Význam počtu spojení http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na obrázku, webové sídla umiestnené na prvej pozícii majú v priemere okolo 13358 spojení, webové sídla na druhej pozícii okolo 3693 spojení a webové sídla na tridsiatej pozícii majú v priemere okolo 103 spojení.

Záver

Spojenia vedúce na stránku patrili vždy k najdôležitejším faktorom, ktoré berie Google do úvahy pri radení záznamov. Zatiaľ čo pred pár rokmi stačilo mať webové sídlo, ktoré sa zaregistrovalo v adresároch a prieskumových strojoch internetu, dnes je situácia úplne opačná. Sú to práve kvalitné a relevantné spojenia, ktoré určujú ako sa umiestni webové sídlo vo výsledkoch vyhľadávania. V dnešnej časti sme hovorili o význame počtu spojení a použitia atribútu rel="nofollow". V ďalšej časti si povieme o ďalších faktoroch, ktoré by sme mali brať do úvahy pri vytváraní optimálnej stratégie využívania spojení.


Literatúra


a) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.
b) MAKULOVÁ, S. 2009. Prečo sú dôležité spätné spojenia a ich text vedúci na stránku. In ELET newsletter. 1. august 2009 [online], [cit. 2014-01-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=preco-su-dolezite-spatne-spojenia-a-ich-text-veduci-na-stranku
c) MAKULOVÁ, S. 2010. Viete, aký význam má spojenie REL=NOFOLLOW? In ELET newsletter. 1. august 2010 [online], [cit. 2014-01-09]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=viete-aky-vyznam-ma-spojenie-rel-nofollow
d) Sullivan, Danny. 2009. PageRank Sculpting Is Dead! Long Live PageRank Sculpting! In: Search Engine Land. 16 June 2009. [cit. 20114-01-18]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/pagerank-sculpting-is-dead-long-live-pagerank-sculpting-21102
e) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2014-01-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
f) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2014-01-09]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.