Sociálne signály a Google plus ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. október 2012 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Známy odborník na SEO optimalizáciu Bruce Clay uverejňuje každý január prehľadovú štúdiu o kľúčových faktoroch a trendoch, ktoré mali vplyv na SEO optimalizáciu v predchádzajúcom roku a zároveň naznačuje aj trendy pre nastávajúci rok. K dispozícii sú už tri obsiahle štúdie, tento rok vyšla štúdia SEO Factors & Trends. January 2012. Uvedené štúdie majú vysokú výpovednú hodnotu a ak chceme byť úspešní v oblasti SEO optimalizácii, mali by sme im venovať patričnú pozornosť a prispôsobovať našu stratégiu SEO optimalizácie meniacim sa algoritmom vyhľadávacích nástrojov.

Podľa Bruca Claya (2012) ku kľúčovým faktorom v roku 2011 patrili Panda Update, mobilné vyhľadávanie, nárast Facebooku, sociálne signály, Google+, aktuálnejšie výsledky vo vyhľadávaní, duplikátny obsah, Google+1, JavaScrip & Ajax, Schema.org, integrácia Yahoo & Bing, Yahoo Site Explorer a CRO (Conversion Rate Optimisation) v súvislosti so SEO. V dnešnom článku sa budeme venovať jednému z kľúčových faktorov, ku ktorým patria sociálne signály a Google +.

Sociálne signály stále viac ovplyvňujú výsledky vo vyhľadávaní

Už v decembri 2010 Matt Cutts potvrdil, že sociálne signály sú súčasťou vyhľadávacieho algoritmu Google a stále viac sa pracuje na tom, aby sa sledovalo o čom píšu autori na sociálnych sieťach. Google berie do úvahy o čom píšu používatelia na Facebooku, ďalej sem zahrňuje blogy, ale aj ďalšie sociálne siete ako FriendFeed, Quora a Flickr. Google monitoruje sociálne signály, indexuje ich a podľa ich významu im pripisuje relevanciu vo vyhľadávacom algoritme.

Tieto faktory sa zohľadňujú vo vyhľadávacom algoritme podobne ako je tomu pri PageRanku. Algoritmus PageRanku využíva štruktúru hypertextových odkazov ako vzájomné odporúčanie stránok, čo poznáme aj pri hodnotení vedeckých prác podľa počtu citácií. Ale je tu jeden podstatný rozdiel, hodnotenie stránky sa nepočíta iba z celkového počtu odkazov, ktoré na ňu vedú, ale do úvahy sa berie aj hodnotenie alebo PageRank odkazujúcich stránok.

Danny Sullivan zo SearchEngineLand definuje  typ hodnotenia, kde sa berú do úvahy sociálne signály ako Social Rank (2010). Bruce Clay sa v svojom blogu oprávnene pýta “Are Likes the new Links?”. Určite je tomu tak a je to jedno z možných riešení, ako odlíšiť dôveryhodné webové sídla. Záleží ale aj na samotných používateľoch, aby si všímali a oceňovali skutočne kvalitné sídla.

Google+ ako sociálna sieť Google

Dôležitosť sociálnych signálov si veľmi dobre uvedomuje aj Google a preto v júni 2011 predstavil Google +. Na všetkých weboch Google je prítomná nová čierna lišta a pokiaľ nie ste na Google + je to iba kozmetická zmena.

Obr. Nová lišta na Google začína +Vy a po prihlásení Vás vedie do Google plus

Obr. Nová lišta na Google začína +Vy a po prihlásení Vás vedie do Google plus

Ak chcete využívať službu Google +, musíte si podobne ako na Facebooku vytvoriť svoj profil. Služba zabezpečuje ochranu súkromia, presne určíte, ktoré informácie z Vášho kto uvidí.

Obr. Základný dizajn Google+ a vytváranie kruhov

Obr. Základný dizajn Google+ a vytváranie kruhov

Základný dizajn a koncept je veľmi jednoduchý. V strede vidíte správy od ľudí, ktorých sledujete. Google umožňuje tieto prúdy (streams) rozdeľovať do tzv. kruhov. Kruhy pomáhajú usporiadať Ľudí podľa sociálnych kontaktov v skutočnom živote. Potom napríklad v kruhu Rodina zdieľame iné informácie ako napríklad v kruhu Priatelia knihy. Kruhy sa vytvárajú na základe Vášho výberu. Ako vidíte na horeuvedenom obrázku, práve sledujem kruh Absolventi KKIV.

Službe Google+ sa prispôsobil aj dizajn vo vyhľadávaní. Pri každom nájdenom zázname je možnosť zdielať príspevok, pričom určíme kruhy, v ktorých sa zobrazí daný príspevok a tiež môžeme zakázať komentáre, prípadne môžeme príspevok uzamknúť.

Obr. Nájdene záznamy v službe Google+ sa môžu jednoducho zdielať

Obr. Nájdene záznamy v službe Google+ sa môžu jednoducho zdielať

Keď niekto zdieľa príspevok, vidíme, či sa príspevok zdieľa verejne, s rozšírenými kruhmi alebo iba s vybranou skupinou. Po pridaní komentára, prípadne +1 niečomu v streame, bude to môcť vidieť každý, kto môže vidieť pôvodný obsah.

Ak príspevok zdieľame s obmedzenou skupinou ľudí, títo môžu kliknúť na položku Obmedzené v hornej časti príspevku a zobraziť tak profilové obrázky maximálne 21 ďalších osôb, ktoré tiež môžu vidieť daný obsah, a aj celkový počet osôb daného príspevku. Ak podržíte myš nad fotografiou, zobrazí sa meno danej osoby, kliknutím môžeme prejsť na jej profil alebo ju pridať do kruhu.

Obr. Možnosť zdielania príspevku

Obr. Možnosť zdielania príspevku

Viac informácií a sociálnej sieti Google+ nájdete na stránke Google+.

Google+ v novembri 2011 predstavil Google+ obchodné stránky, ktoré umožnia firmám lepšie využívať sociálne siete vytvorením vlastného profilu a propagáciou značky. Používateľ Google+ tak môže ovplyvniť výsledky vo vyhľadávaní zobrazením v jednotlivých kruhoch.

Ďalšie vylepšenie Google+ obchodných stránok predstavuje služba Direct Connect. Ak napíšeme + pred meno obchodnej značky vo vyhľadávacom políčku Google sme rovno nasmerovaní na obchodnú stránku Google +. Viac informácií o službe nájdete v článku Google+ Opens Doors to Brands, Starting With +Pepsi, +Toyota + more.

Obr. Ak napíšeme do vyhľadávacieho políčka +Martinus, sme nasmerovaní na obchodnú stránku spoločnosti Martinus

Obr. Ak napíšeme do vyhľadávacieho políčka +Martinus, sme nasmerovaní na obchodnú stránku spoločnosti Martinus

Bruce Clay preto odporúča (2012, s. 9):

  • vytvoriť a optimalizovať obchodnú stránku na Google+,
  • vytvárať relevantné kruhy,
  • zdielať relevantný multimediálny obsah
  • sledovať návštevnosť pomocou analytických nástrojov (napr. Google Analytics).

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o sociálnych signáloch a sociálnej sieti Google+, ktoré ovplyvnil SEO optimalizáciu v roku 2011. Je dôležité poznať, ako sociálne médiá zasahujú a menia filozofiu SEO optimalizácie. V budúcom čísle elektronického spravodaja sa budeme venovať ďalšiemu kľúčovému faktoru a službe Google+1.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2012. SEO Factors & Trends January 2012. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-08-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/au/bruceclay-aus-seo-factors-trends-2012.pdf
b) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-08-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 
c) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-08-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf 
d) Sullivan, Danny. 2010. What Social Signals Do Google & Bing Really Count? In Dearch Engine Land [online], 1. 12. 2010 [cit. 2012-08-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count-55389
e) ZANDL, Patrick. 2011. Google Plus právě vyrazil vstříc osudu a Facebooku. In LUPAcz. [online]. 28. 6. 2011 [cit.2012-09-11]. Dostupné na internete: http://www.lupa.cz/clanky/google-plus-prave-vyrazil-vstric-osudu-a-facebooku/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.