Služba Google + 1 ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. november 2012 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Známy odborník na SEO optimalizáciu Bruce Clay uverejňuje každý január prehľadovú štúdiu o kľúčových faktoroch a trendoch, ktoré mali vplyv na SEO optimalizáciu v predchádzajúcom roku a zároveň naznačuje aj trendy pre nastávajúci rok. K dispozícii sú už tri obsiahle štúdie, tento rok vyšla štúdia SEO Factors & Trends. January 2012. Uvedené štúdie majú vysokú výpovednú hodnotu a ak chceme byť úspešní v oblasti SEO optimalizácii, mali by sme im venovať patričnú pozornosť a prispôsobovať našu stratégiu SEO optimalizácie meniacim sa algoritmom vyhľadávacích nástrojov.

Podľa Bruca Claya (2012) ku kľúčovým faktorom v roku 2011 patrili Panda Update, mobilné vyhľadávanie, nárast Facebooku, sociálne signály, Google+, aktuálnejšie výsledky vo vyhľadávaní, duplikátny obsah, Google+1, JavaScrip & Ajax, Schema.org, integrácia Yahoo & Bing, Yahoo Site Explorer a CRO (Conversion Rate Optimisation) v súvislosti so SEO. V dnešnom článku sa budeme venovať kľúčovému faktoru Google+1.

Už v minulom čísle sme v článku Sociálne signály a Google plus ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011 hovorili o sociálnej sieti Google+, ktorá bola predstavená v júni 2011. V spojení s Google+ bola predstavená ďalšia služba Google+1.

Čo znamená Google+1?

Už v apríli 2011 spoluzakladateľ a najvyšší šéf Googlu Larry Page adresoval všetkým zamestnancom Google výzvu, že Google musí byť viac ako Facebook. O pár dní Google odhalil projekt +1, ktorý má napodobniť tlačidlo Like známe z Facebooku.

Tlačidlo +1 umožňuje ľuďom kliknúť na tlačidlo +1, a tým podporiť webový obsah, kdekoľvek je tlačidlo +1 k dispozícii.  Dostupné môže byť pri výsledkoch vyhľadávania na lokalite Google.com, na stránke Google+ či v akomkoľvek príspevku v rámci streamov (napr. videá, články, komentáre alebo fotografie) používateľa služby Google+.

Obr. Pri článku je tlačidlo +1, ktoré umožňuje hlasovať za článok

Obr. Pri článku je tlačidlo +1, ktoré umožňuje hlasovať za článok

Ako vidíme na obrázku, okrem toho, že používateľ môže hlasovať za článok, v prípade, že má účet na Google a využíva sieť Google+, môže článok zdielať v svojich kruhoch. Podobne ako like vo Facebooku predstavuje +1 sociálny signál, že je príspevok hodnotný, páči sa ľuďom a tým získava aj vyššie ohodnotenie. Využívanie Google +1 má veľký význam aj pre SEO optimalizáciu.

Odporúčania +1 na iných stránkach než je stránka Google

Aj keď sú odporúčania +1 verejne dostupné pre všetkých používateľov internetu, služba Google umožňuje určiť, kto môže mať najväčší úžitok z prezerania Vašich odporúčaní +1 a ktoré odporúčania +1 sú užitočné pre Vás.

Sociálne kontakty zahŕňajú kontakty:

  • ľudia zo zoznamu konverzácií služby Gmail,
  • ľudia zo skupiny Moje kontakty v službe Kontakty Google,
  • ľudia v kruhoch Google+,
  • ľudia, ktorých sledujete v službách Google Reader a Google Buzz.

Ak chcete zobraziť odporúčania +1 od určitých ľudí, môžete ich pridať do niektorej z týchto vyššie uvedených skupín. Ak chcete zastaviť zobrazovanie odporúčaní +1 od určitej osoby, môžete ju odstrániť zo skupín, do ktorých je zahrnutá.

Funkcia tlačidla +1

Keď niečomu dáte ohodnotenie +1, tlačidlo +1 zmení farbu na červenú a hodnotenie +1 sa pridá na kartu hodnotení +1 vo vašom profile. Tu môžete spravovať všetky svoje hodnotenia +1 a rozhodnúť sa, či chcete kartu hodnotení +1 zobraziť verejne.

Obr. Po kliknutí na tlačidlo +1 sa farba zmenila na červenú a stránka sa môže odporučiť priateľom, prípadne ľuďom v kruhoch

Obr. Po kliknutí na tlačidlo +1 sa farba zmenila na červenú a stránka sa môže odporučiť priateľom, prípadne ľuďom v kruhoch

Pretože som zároveň používateľom služby Google+, môžem zdieľať v službe Google+ webovú stránku, ktorej som dala +1. Po pridaní +1 stačí zadať komentár, vybrať kruhy a kliknúť na tlačidlo Zdieľať.

Bez ohľadu na to, s ktorými kruhmi v službe Google+ ste zvolili zdieľanie a či ste zvolili verejné zdieľanie karty +1, vaše hodnotenia +1 budú stále viditeľné tým, čo si prezerajú obsah, ktorému ste dali +1. Vaše hodnotenie +1 sa napríklad môže zobraziť ako súčasť anonymného súčtu osôb, ktoré tiež dali +1 rovnakej veci. Vedľa tlačidla +1 na webovej lokalite sa tiež môže zobraziť vaše meno. Vašim priateľom a kontaktom to pomáha zistiť, ktorý obsah je pre nich najužitočnejší.

Filozofia kruhov v službe Google+

Kruhy v Google+ pomôžu usporiadať  ľudí podľa sociálnych kontaktov v reálnom živote, s ktorými potom môžete zdieľať relevantný obsah a zároveň nájsť obsah, ktorý vás zaujíma.

Obr.  Pridanie experta na SEO optimalizáciu Randa Fishkina do kruhu SEO experts

Obr. Pridanie experta na SEO optimalizáciu Randa Fishkina do kruhu SEO experts

Manažment kruhov je veľmi jednoduchý. Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, jednotlivé osoby presúvame do nami zvolených kruhov podľa predmetu ich záujmu.

Obr. Manažment kruhov je veľmi jednoduchý

Obr. Manažment kruhov je veľmi jednoduchý

Po vytvorení kruhov nemusíme sledovať všetky príspevky, ale vyberieme si iba nami zvolený kruh. Aj týmto spôsobom môžeme veľmi jednoducho eliminovať naše informačné preťaženie. Na nasledujúcom obrázku vidíte sledovanie kruhu SEO experts.

Obr. Sledovanie kruhu SEO experts

Obr. Sledovanie kruhu SEO experts

Pre lepšie využitie služby Google +1 Bruce Clay odporúča (2012, s. 13):

  • Vytvárajte stránky s hodnotným obsahom, ktorý budú chcieť ľudia zdielať, hlasovať zaň, odporúčať a predovšetkým s ním budú súhlasiť.
  • Vytvorte si vlastnú stratégiu Google+ a Google+1.
  • Na stránkach naimplementujte tlačidlo +1.
  • Zahrňte +1 do Vášho SEO reportu, využívajte Google Webmaster Tools a Google Analytics, aby ste získali prístup k uvedenému typu informácií.

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o službe Google +1,  ktorá ovplyvnila SEO optimalizáciu v roku 2011. Je dôležité poznať, ako sociálne médiá zasahujú a menia filozofiu SEO optimalizácie. Nedávno došlo k ďalšej aktualizácii algoritmov, ktoré berie Google do úvahy pri radení záznamov. Budeme o nich hovoriť v nasledujúcom čísle elektronického spravodaja.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2012. SEO Factors & Trends January 2012. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-09-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/au/bruceclay-aus-seo-factors-trends-2012.pdf
b) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-09-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 
c) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-09-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf 
d) KAplan, Keith. 2012. How Google’s +1 Button Affects SEO. In Mashable Social media [online], 21. 02. 2012 [cit. 2012-09-11]. Dostupné na internete: http://mashable.com/2012/02/21/google-plus-1-seo/
e) ZANDL, Patrick. 2011. Google Plus právě vyrazil vstříc osudu a Facebooku. In LUPAcz. [online]. 28. 6. 2011 [cit.2012-09-11]. Dostupné na internete: http://www.lupa.cz/clanky/google-plus-prave-vyrazil-vstric-osudu-a-facebooku/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.