Pri pohybe na webovom sídle by sme mali používateľom vždy ponúknuť kontext

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2008 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V júlovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Používatelia by na webovom sídle mali vždy vedieť, kde sa práve nachádzajú, kde boli a kam môžu ísť zdôraznili použitie ďalších dôležitých princípov navigácie na webovom sídle, ktoré prispievajú k spokojnosti používateľov.

Podľa Gerry McGoverna a Roba Norton sme pri návrhu navigačného systému mali dodržiavať nasledovné princípy, ktoré sa etablovali počas vývoja teórie informačnej architektúry
(2002, s. 145-158):

1. Navigáciu navrhujte pre používateľa webového sídla
2. Poskytnite používateľom viac možností navigácie
3. Dajte používateľom vedieť, kde sa práve nachádzajú
4. Dajte používateľom vedieť, kde boli
5. Dajte používateľom vedieť, kde môžu ísť
6. Poskytnite kontext
7. Buďte konzistentní
8. Dodržiavajte webové konvencie
9. Neprekvapujte alebo nezavádzajte používateľa
10. Poskytnite používateľovi podporu a spätnú väzbu

V dnešnom čísle si povieme niečo o ďalšom dôležitom princípe, ktoré zdôrazňuje, aby sme používateľom poskytli kontext.

Poskytnite používateľom kontext

V dnešnom svete, kde sme doslova zavalení tisíckami webových sídiel rôznej kvality je viac ako inokedy dôležité poskytnúť používateľovi správny obsah dokumentu. Štúdie ale dokazujú, že používatelia veľakrát sami nevedia, aký obsah presne hľadajú a preto často využívajú buď systém vyhľadávania alebo navigácie. A práve systém navigácie poskytuje čitateľom kontext, prezentuje im navzájom poprepájané dokumenty, ktoré navzájom súvisia.

Ak si pozrieme v elektronickom obchode SPORTOVE.SK časť cyklistika, vidíme, že v rámci obchodu máme možnosť zakúpiť si celý rad ďalších výrobkov, ktoré súvisia s cyklistikou.

Obr. Navigačný systém v časti cyklistika nám ponúka celý rad ďalších produktov, ktoré súvisia s cyklistikou

Obr. Navigačný systém v časti cyklistika nám ponúka celý rad ďalších produktov, ktoré súvisia s cyklistikou

Uvedeným spôsobom nepriamo ponúkame zákazníkom ďalšie produkty súvisiace s cyklistikou a tým zvyšujeme celkový obrat tržieb.

Na to, aby sme mohli poskytnúť správny kontext dokumentu, je dôležitý vypracovať precízny systém klasifikácie. Je to veľmi dôležité hlavne v prípade veľkých elektronických obchodov. U ukážkovým príkladom patria webové sídla veľkých tectnologických spoločností. Na ďalšom obrázku vidíme úvodnú stránku spoločnosti DELL, kde vidíme že podľa predchádzajúceho pravidla (používateľ by mal vedieť, kde pôjde) ak prejdeme kurzorom myši nad produktami laptopy, môžeme si zvoliť, či chceme notebook pre domácnosť, malé a stredné podnikanie a pod.

Obr. Kontextová navigácia, ktorá napovedá určenie notebookov pre cieľové skupiny

Obr. Kontextová navigácia, ktorá napovedá určenie notebookov pre cieľové skupiny

Ako vidíme na ďalšom obrázku, v prípade, že sme si zvolili notebooky pre malé a stredné podnikanie, máme k dispozícii celý rad ďalších možností.

Obr.  Na stránke môžeme notebooky porovnávať, dozvedieť sa odporúčania a ďalej zužovať náš výber

Obr. Na stránke môžeme notebooky porovnávať, dozvedieť sa odporúčania a ďalej zužovať náš výber

Ako vidíme na obrázku, prepracovaný kontextový systém navigácie umožňuje celý rad rozhodnutí predtým, než sa rozhodneme pre kúpu konkrétneho notebooku. K odporúčaným patrí porovnávanie notebookov,  výber podľa ceny, spôsobu použitia a pod.

K odporúčanej kontextovej navigácii patrí hodnotenie a odporúčanie zákazníkov, ktoré nájdeme napríklad na stránkach ponúkajúcich ubytovanie na Slovensku UbytujemSa.sk.

Obr. Písomné hodnotenie klientov je mimoriadne dôležité pri rozhodovaní o ďalšom výbere ubytovania

Obr. Písomné hodnotenie klientov je mimoriadne dôležité pri rozhodovaní o ďalšom výbere ubytovania

K ďalšej odporúčanej kontextovej navigácii patria tipy na výlety do okolia, kultúrne akcie a pod.

Predovšetkým na informačných portáloch má význam tzv. príbuzná navigácia, ktorá odporúča prečítať si ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k téme. Na nasledujúcom obrázku vidíme článok v elektronickom spravodaji ELET Odporúčania na tvorbu používateľsky prívetivých weblogov. Už v ľavej časti navigačného menu vidíme, že všetky články sú členené do 5 kategórií (SEO optimalizácia, Použiteľnosť a prístupnosť, Kredibilita webových sídiel, Informačná architektúra a Webové štandardy). Vidíme, že článok patrí do kategórie Použiteľnosť a prístupnosť. Zároveň v spodnej časti navigácie sú odporúčané ďalšie články, ktoré patria do uvedenej kategórie.

Obr. Kontextová navigácia v elektronickom spravodaji odporúča používateľom ďalšie články z kategórie Použiteľnosť a prístupnosť

Obr. Kontextová navigácia v elektronickom spravodaji odporúča používateľom ďalšie články z kategórie Použiteľnosť a prístupnosť

V poslednom čase sa stále viac stretávame aj s tzv. kontextovou reklamou. U nás takéto služby poskytuje spoločnosť ETARGET. Ide o to, že v prípade, že píšeme alebo ponúkane určitému zákazníkovi určitý produkt, alebo službu, zároveň sa na stránke zobrazia aj sponzorované spojenia na uvedené produkty alebo služby. To, že ide o platené alebo sponzorované spojenia by malo byť jasne graficky odlíšené, ako vidíme na nasledujúcom príklade inzertného portálu PREDAJ.SK.

Obr. Na inzertnom portáli PREDAJ.SK sú v časti Dovolenka, Cestovanie  aj sponzorované odkazy týkajúci sa cestovania

Obr. Na inzertnom portáli PREDAJ.SK sú v časti Dovolenka, Cestovanie aj sponzorované odkazy týkajúci sa cestovania

Vynikajúcu kontextovú navigáciu má na svojich stránkach aj internetové kníhkupectvo MARTINUS.SK. Okrem toho, že ku každej knihe sú na stránke uvedené recenzie čitateľov, zároveň sú tam uvedené aj súvisiace tituly podľa ostatných návštevníkov a na základe kolaboratívneho filtrovania uvedené aj ďalšie knihy, ktorým sa páčila uvedená kniha (v našom prípade kniha Igora Bukovského Návod na prežitie pre muža).

Obr. Kontextová navigácia v kníhkupectve MARTINUS.SK nám napovie, ktoré ďalšie knihy si ešte môžeme z danej oblasti záujmu kúpiť

Obr. Kontextová navigácia v kníhkupectve MARTINUS.SK nám napovie, ktoré ďalšie knihy si ešte môžeme z danej oblasti záujmu kúpiť

Záver

V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti kontextovej navigácii na webovom sídle. Aby bola kontextová navigácia úspešná nesmieme zabudnúť:

  • celý obsah správne klasifikovať, to znamená rozdeliť do kategórií, podkategórií a pod.,
  • v prípade produktov a služieb, ktoré ponúkame na webovom sídle, sa snažiť publikovať ku každému produktu čo najviac relevantných informácií ako aj spätnej väzby od používateľov,
  • v prípade informačných portálov uvádzať spojenia na príbuzné dokumenty.

O ďalších dôležitých princípoch, ktoré by sme mali dodržiavať pri návrhu navigačného systému budeme hovoriť v budúcich číslach.

Literatúra


a) McGovern, Gerry; Norton, Rob. 2002. Content Critical. London : Pearson Education Limited, 2002. 241 s.

b) MAKULOVÁ, S. Systém navigácie na WWW stránkach. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2007 , č. 2, [cit. 2008-06-23]. Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/makulova2.htm>

c) MAKULOVÁ, S. 2006. Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok. In Newsletter. 13. január 2006 [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete < http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=informacna-architektura-a-jej-vplyv-na-najditelnost-webovych-stranok>

d) MORVILLE, P., ROSENFELD, L. 2006. Information Architecture for the World Wide Web. 3. vyd. Sebastopol: O´Reilly&Associates, 2006, 504 s.

e) POWAZEK,  D. 2006. Where Am I? In  A List Apart.  8. august 2006. [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete <http://alistapart.com/articles/whereami>

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.