Prečo by sme sa mali venovať marketingu v sociálnych médiách

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. február 2012 v kategórii Marketing sociálnych médií

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Sociálne signály ako jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvnili SEO optimalizáciu v roku 2011 zaoberali fenoménom sociálnych sietí, ktoré majú stále väčší vplyv na SEO optimalizáciu.

Už Bruce Clay (2010) sa v svojej štúdii SEO Factors & Trends January 2010 zmieňuje o tom, že ku kľúčovým faktorom v roku 2009 pri SEO optimalizácii patrila tzv. Social Media Optimization (SMO), alebo optimalizácia sociálnych médií. SMO môžeme chápať aj ako súbor techník, návodov a postupov ako prepojiť firemné procesy so sociálnymi sieťami.

Význam sociálnych médií

V odbornej literatúre nájdeme veľa definícií a polemík o tom, čo sú sociálne médiá. Môžeme súhlasiť s Viktorom Janouchom (2011, s. 210), že sociálne médiá sú médiá, ktorých obsah (spolu) vytvárajú a zdieľajú používatelia. Jedno je isté, že sociálne médiá vyrástli na základoch Webu 2.0, ktorý predstavil možnosti tvorby a výmeny používateľsky-generovaného obsahu. 

Sociálne médiá patria k dynamickej kategórii, ich obsah sa neustále mení a vyvíja a preto je zaujímavé sledovať, čo si zákazníci myslia o určitej značke, prípadne produkte. Sociálne médiá predstavujú akúsi „kolektívnu múdrosť” a podľa mnohých prieskumov stále viac používateľov dôveruje viac sociálnym médiám ako reklame v tradičných médiách.

Typológia sociálnych médií sa neustále mení tak, ako sa menia aj sociálne siete. Prepracovanú typológiu predstavil v svojej práci Peter Kučerka (2011, s. 9 - 10):

 • „blogy (Wordpress, Blogspot, Technorati, ...),
 • B2B sociálne siete (LinkedIn, Xing, ...),
 • diskusné skupiny a fóra (Google Groups, Yahoo Groups,...),
 • weby na zdieľanie multimédií (Flickr, YouTube, SlideShare, Last.fm,...),
 • mikroblogovacie služby (Twitter, Tumblr, Plurk...),
 • podcasting (iTunes, Podcast, Live365...),
 • recenzné a cestovateľské weby (Amazon, TripAdvisor, Yelp...),
 • sociálne siete (Facebook, MySpace, Hi5..),
 • wiki-systémy (Wikipedia, Wikimapia, Wikibooks...),
 • záložkové systémy (Delicious, Digg, Technorati),
 • geolokačné služby (Foursquarre, Gowalla...) a pod.”

Už z naznačeného je zrejmé, že je veľmi ťažké pre firmy využívať všetky typy sociálnych médií v marketingovej komunikácii.

O čo sa zaujímajú používatelia sociálnych médií

Aby sme vytvorili správnu taktiku pre sociálny marketing je predovšetkým nevyhnutné poznať používateľov sociálnych médií. Oslovovanie potenciálnych zákazníkov v sociálnych sieťach je úplne iné ako v tlačených médiách a na webových stránkach. Komunita chce diskutovať o produkte a tiež sa aj baviť. Preto treba byť veľmi opatrní pri voľbe prezentovania produktu. Súhlasíme s Viktorom Janouchom (2011, s. 218), že z pohľadu firmy sú atribúty úspechu na sociálnych médiách predovšetkým:

 • vášeň,
 • emócie,
 • nadhľad,
 • sebakritika.

Treba si ešte uvedomiť ďalšiu dôležitú skutočnosť, že sociálne médiá nie sú primárne určené na predaj. Hlavným cieľom je komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi a zaujať ich pozornosť. Viktor Janouch uvádza (2011, s. 218) prehľad najúčinnejších miest, kde môžeme ovplyvniť používateľov a získať od nich informácie:

 • priama účasť v sociálnych médiách,
 • produktové stránky,
 • vlastné blogy, prípadne články v produktovo orientovaných blogoch,
 • reakcie a hodnotenia od zákazníkov,
 • diskusné fóra,
 • sponzoring stránok komunít.

Tak napríklad obchod SPORTOVE.sk ponúka 4% zľavu všetkým svojim fanúšikom na Facebooku.

Obr. Obchod SPORTOVE.sk ponúka zľavu svojim fanúšikom na Facebooku

Obr. Obchod SPORTOVE.sk ponúka zľavu svojim fanúšikom na Facebooku

K osvedčeným spôsobom komunikácie patrí aj vytvorenie vlastného firemného blogu. Blog je jednoduchá webová stránka, do ktorej pravidelne píšeme príspevky o problematike a informáciách, o ktoré sa chceme podeliť s ostatnými používateľmi internetu. Interný blog je určený na použitie a zdieľanie informácií medzi zamestnancami firmy a externý blog je určený na komunikáciu firmy s okolím.

Blog môžeme umiestniť buď na vlastnom firemnom webe alebo na blogových portáloch (www.blog.sme.sk, Blogger.com, blogy.etrend.sk a pod.). Samozrejmou súčasťou blogu by mala byť i možnosť čitateľov reagovať na uverejnené príspevky prostredníctvom komentárov, ktoré sa priamo zobrazujú pod príspevkom. Blog teda predstavuje formu obojstrannej komunikácie. Z reakcií čitateľov môžeme získavať nové nápady a dôležité informácie. Podrobnejšie informácie a návody, ako písať firemný blog si uvedieme v budúcom čísle elektronického spravodaja.

Obr. Firemný blog uverejnený v ETRENDE

Obr. Firemný blog uverejnený v ETRENDE

Ako vidíme na obrázku, firemný blog umožňuje jeho odoberanie RSS kanálom, poslať mailom, vytlačiť ho, diskutovať o ňom, prípadne ho zdielať v sociálnych sieťach na Facebooku, Twitteri, Delicious, Linkedin a vybrali.sme.sk.

Záver

V dnešnom článku sme sa bližšie zaoberali významom marketingu v sociálnych médiách. Ide o nový fenomén, ktorý by mal byť rozhodne súčasťou nášho marketingového plánu. Vzhľadom na rôznorodosť sociálnych médií sme sa pokúsili o ich typológiu a načrtli sme význam firemných blogov. Podrobnejšie sa im budeme venovať v nasledujúcom čísle elektronického spravodaja.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-01-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 
b) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-01-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf 
c) JANOUCH, Viktor. 2010. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer Press, a.s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7
d) KUČERKA, Peter. 2011. Sociálne médiá a ich význam v marketingovej komunikácii firmy. [online], [cit. 2012-01-11], [Bakalárska práca. Trnava : Univerzita svätého Cyrila a Metoda, 2011. 54 s. Dostupné na internete: http://www.scribd.com/doc/62515827/Socialne-media-a-ich-v%C3%BDznam-v-marketingovej-komunikacii-firmy#page=11
e) Social media optimization. 2011. In Wikipedia [online], [cit. 2012-01-11]. Dostupné na internete: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_optimization

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Marketing sociálnych médií

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 3.

1. október 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2.

1. september 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.