Niektoré ďalšie významné zmeny Google pri aktualizácii vyhľadávacieho algoritmu alebo EMD Update

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. december 2012 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Vyhľadávač Google je známy tým, že pravidelne aktualizuje svoj vyhľadávací algoritmus na základe najnovších zistení. Zaoberali sme sa už známym algoritmom Panda Update v článku Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011. Jeho princíp spočíva v tom, že vychádza zo sofistikovaného algoritmu využívajúceho umelú inteligenciu. Odborníci na kvalitu webových sídiel  testovali tisícky sídiel na základe ich kvality, dizajnu, kredibility, rýchlosti a mnohých ďalších kritérií.  Je to vlastne filter, ktorý detekuje v pravidelných časových intervaloch webové sídla s nízkou kvalitou. Ďalším dôležitým algoritmom sme sa zaoberali v článku Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012. Je známe, že Google dlhé roky bojuje proti neetickým metódam SEO optimalizácie, spamu. Práve Penguin Update je zameraný na detekovanie neetických metód pri SEO optimalizácii. V dnešnom článku sa zameriame na EMD Update, ktorý sa zameriava na sídla pochybnej kvality, ale s doménou, presne zodpovedajúcou zadanému dotazu.

Princíp EMD Update

Matt Cutts, vedúci tímu Google pre boj so spamom oznámil 28. septembra 2012, že nový algoritmus EMD Update detekuje sídla s nízkou kvalitou, ale s presnou zhodou domény.

Obr. Matt Cutts oznámil na sociálnej sieti Twitter novú zmenu algoritmu

Obr. Matt Cutts oznámil na sociálnej sieti Twitter novú zmenu algoritmu

Podľa Cuttsa zmena algoritmu postihne v značnej miere asi 0,6% otázok v anglickom jazyku. Uvedená zmena nesúvisí ani s Penguin Update ani s Panda Update. Presná zhoda domény s vyhľadávacím dotazom patrí k pozitívnym SEO faktorom na stránke a mala veľký vplyv na umiestnenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že na otázku donáška kvetov v Google sa webové sídlo http://www.donaskakvetov.sk umiestnilo na druhom mieste.

Obr. Webové sídlo s presnou zhodou domény s hľadanou otázkou je na druhom mieste

Obr. Webové sídlo s presnou zhodou domény s hľadanou otázkou je na druhom mieste

V tomto prípade ide o kvalitné webové sídlo so zameraním na donášku kvetov, ktoré má certifikát od Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) a tiež priateľov na Facebooku a preto sa ho nový algoritmus EMD netýka. Nový algoritmus EMD Update je namierený proti stránkam, ktoré si často kúpia alebo zaregistrujú lukratívnu doménu a obsah webového sídla nie je kvalitný. Podľa Danny Sullivana (2012) sa nový algoritmus netýka takých domén ako napríklad:

  • Cars.com pre „cars”
  • Usedcars.com pre „used cars”
  • Cheaptickets.com pre „cheap tickets”
  • Movies.com pre „movies”
  • Skylightbooks.com pre “books”

Nový EMD sa pravdepodobne viac týka domén typu online-computer-training-schools.com, teda tam, kde ide o meno s viacerými kľúčovými slovami, ktoré nepredstavuje značku, ale bolo vytvorené umelo v snahe získať čo najvyššie umiestnenie v Googli. Tieto sídla väčšinou preberajú obsah z iných sídiel a nepredstavujú pridanú hodnotu pre používateľa.

EMD sa zameriava predovšetkým na sídla s pochybnou kvalitou obsahu a nepenalizuje sídla, ktoré okrem dobrej domény venovali aj čas na kvalitný obsah, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre používateľov. Podľa tvorcov EMD bude aktualizovaný na periodickej báze.

Záhadou je, že na penalizovanie sídiel so slabým obsahom bol už navrhnutý algoritmus Panda Update. Ale vzhľadom na to, že Panda sa nezaoberala prípadom sídiel pochybnej kvality a presnej zhody domény s vyhľadávacou otázkou, bol navrhnutý algoritmus EMD Update.

Je isté, že Google preveruje svoju databázu voči rôznym algoritmom na periodickej báze. K známym patria napríklad Panda, Top Heavy, Penguin, Pirate,  EMD a mnohé ďalšie. Akonáhle predstavia nový filter, neustále ho zdokonaľujú a predstavujú nové verzie. O tom, čo sa vlastne deje hovorí veľmi pekne v článku The Return Of The Google Dance Danny Sullivan (2012).

Pamätníci SEO vedia veľmi dobre čo znamenal Google Dance. Išlo o to, že každý mesiac sa menilo radenie záznamov na základe nového algoritmu. Pre mnohých znamenala aktualizácia indexu veľké zmeny vo výsledkoch vyhľadávania a často aj nemilé prekvapenie. Historické medzníky vo vývoji SEO optimalizácie spomíname v článku Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov.

Najväčší vplyv na SEO optimalizáciu mala tzv. Florida Update zo 16. novembra 2005. Bývalo zvykom, že aktualizácii indexu sa dávali podobné mená ako hurikánom a táto aktualizácia sa stala známou ako "Florida". Florida Update znamenala pre niektoré webové sídla hotovú katastrofu. Aj keď sa držali v top pozícii mnohé mesiace, niektoré vzhľadom na neetickú optimalizáciu jednoducho zmizli z výsledkov vyhľadávania. Najväčšou zmenou v súvislosti s Florida Update bolo, že výsledky vyhľadávania pre kľúčové slovo alebo frázu sa určovali podľa inej metodológie. Podľa niektorých teórií Google zaviedol tzv. SEO filter. Onedlho po zavedení Florida Update mesačná aktualizácia indexu alebo tzv. Google Dance prestal existovať na mesačnej báze. Samozrejme, že Google neustále pracuje na zdokonaľovaní svojho algoritmu na základe najnovších algoritmov. Odporúča sa pravidelne sledovať Periodickú tabuľku SEO ranking faktorov.

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Tabuľku si podrobnejšie analyzujeme v ďalších číslach elektronického spravodaja.

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o službe o novom vyhľadávacom algoritme EMD Update, ktorý bol uvedený do života v septembri tohto roka a podobne ako Panda Update a Penguin Update ovpyvňuje, ako Google radí výsledky vyhľadaných záznamov. Tak ako sa vyvíjala SEO optimalizácia, tak sa menila aj stratégia radenia záznamov. Ide predovšetkým, aby sa eliminovali neetické metódy SEO optimalizácie a na prvé miesta sa dostali záznamy s kvalitným obsahom a pridanou hodnotou pre používateľa.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, Soňa. 2012. Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011. In ELET newsletter. 1. júl 2012 [online], [cit. 2012-11-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=panda-update-ako-jeden-z-klucovych-faktorov-seo-optimalizacie-za-rok-2011
b) MAKULOVÁ, Soňa. 2012. Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012. In ELET newsletter. 1. august 2012 [online], [cit. 2012-11-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=penguin-update-ako-jeden-z-klucovych-faktorov-seo-optimalizacie-za-rok-2012
c) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2012-11-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
d) SULLIVAN, Danny. 2012. The EMD Update: Like Panda & Penguin, Expect Further Refreshes To Come. In Search Engine Land [online], 5. 10. 2012 [cit. 2012-11-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/the-emd-update-like-panda-penguin-expect-further-refreshes-to-come-135446
e) SULLIVAN, Danny. 2012. The Return Of The Google Dance. In Marketing Land [online], 20. 09. 2012 [cit. 2012-11-11]. Dostupné na internete: http://marketingland.com/the-return-of-the-google-dance-22206

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.