Nepoužívanie správneho príkazu redirect (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. september 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Zanedbanie obsahu (najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel) hovorili o dôležitosti obsahu na webovom sídle. Vzhľadom na enormný nárast webových sídiel s nízkou a pochybnou kvalitou venujú vyhľadávače stále viac pozornosti v rámci svojich algoritmov na detekovanie takýchto sídiel a v extrémnych prípadoch takéto stránky doslova vylúčia zo svojho indexu. Jedným z riešení je aj algoritmu Panda Update. Kvalitný obsah s vysokou kredibilitou je najdôležitejším komponentom na webovom sídle a mali by sme mu venovať náležitú pozornosť.

V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšiemu problému, ktorým je nepoužívanie správneho príkazu redirect.

Nepoužívanie správneho príkazu redirect

Príkaz redirect sa používa na presmerovanie z jednej adresy URL na ďalšiu adresu URL. Často sa využíva, keď sa vytvorí nová stránka a zo starej stránky sa na toto URL stránka presmeruje.

V súčasnosti poznáme 3 typy presmerovania:

 • 301, stránka je presunutá permanentne. Túto techniku odporúčajú SEO špecialisti.
 • 302, stránka sa presúva dočasne.
 • Meta Refresh.

Odborníci odporúčajú využívať permanentný presun stránky z jednej URL adresy na ďalšiu, aby získala hodnotu, ktorú mala aj predchádzajúca adresa. Už v našom článku Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény? hovorili o tom, že aj keď neexistuje univerzálna definícia autority domény, väčšina SEO špecialistov popisuje autoritu domény ako kombináciu popularity, dôležitosti, veku domény a dôveryhodnosti, ktorú vypočítajú prieskumové stroje, pričom berú do úvahu aj spojenia vedúce na stránku (Makulová 2010).

Autoritu domény webového sídla môžeme prirovnať aj k autorite experta v reálnom svete. Jediným rozdielom je, že v prípade webového sídla vyhľadávacie nástroje sa dívajú na každú stránku webového sídla ako jedinečné mikrosídlo. Preto má aj každá stránka webového sídla iný PageRank, ktorý záleží od dátumu vytvorenia stránky. V prípade, že je stránka presunutá permanentne, získava stránka všetky výhody predchádzajúcej stránky.

Ide o pomerne komplikovaný proces, na ktorý upozorňoval už v roku 2009 Rand Fishkin v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link. Podľa Randa Fishkina vyhľadávacie nástroje berú do úvahy až 17 faktorov pri hodnotení spojení. Patria k nim:

 1. Interné verzus externé spojenia
 2. Text kotvy odkazu
 3. PageRank
 4. TrustRank
 5. Autorita domény
 6. Rôznorodosť zdrojov
 7. Jedinečnosť zdrojov
 8. Umiestnenie na stránke
 9. Tematická relevancia
 10. Posúdenie obsahu a kontextu
 11. Geografická lokácia
 12. Použitie Rel="Nofollow"
 13. Typ spojenia
 14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
 15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
 16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
 17. Historické a dočasné dáta

Samozrejme, že algoritmy robotov vyhľadávacích nástrojov sa neustále menia a v súčasnosti sa berú stále viac do úvahy aj sociálne signály, ako sme o tom hovorili v článku Ignorovanie sociálnych prvkov (najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel) (Makulová 2016). Vybudovanie vysokého PageRanku a TrustRanku stránky, ako aj autority domény je dlhodobý proces a trvá niekoľko rokov. Všetky výhody dosiahneme iba pri trvalom presmerovaní stránky na novú URL adresu. Veľa cenných informácií nájdete v sekcii webového sídla v článku Redirection.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o ďalšom probléme, ktorým je nepoužívanie správneho príkazu redirect. Ide predovšetkým o to, že v prípade vytvorenia novej stránky webového sídla by sme sa mali snažiť využiť autoritu domény, ktoré malo predchádzajúce webové sídlo. Vysoká kredibilita, nájditeľnosť a použiteľnosť sú trvalé hodnoty, ktoré získavajú iba kvalitné sídla a preto by bolo o ne škoda prísť.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2016-08-18]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link
b) Makulová, Soňa. 2010. Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény?. In ELET Newsletter. 1. marec 2010 [online], [cit. 2016-08-11].Dostupné na internete https://www.elet.sk/blog/viete-aky-ma-vyznam-pre-vase-sidlo-autorita-domeny
c) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-08-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
d) Search Engine Ranking Factors 2015. Expert Survey and Correlation Data. In MOZ. [online], [cit. 2016-08-09]. Dostupné na internete: https://moz.com/search-ranking-factors
e) 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2016-08-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.