Nárast Facebooku ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. september 2012 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Známy odborník na SEO optimalizáciu Bruce Clay uverejňuje každý január prehľadovú štúdiu o kľúčových faktoroch a trendoch, ktoré mali vplyv na SEO optimalizáciu v predchádzajúcom roku a zároveň naznačuje aj trendy pre nastávajúci rok. K dispozícii sú už tri obsiahle štúdie, tento rok vyšla štúdia SEO Factors & Trends. January 2012. Uvedené štúdie majú vysokú výpovednú hodnotu a ak chceme byť úspešní v oblasti SEO optimalizácii, mali by sme im venovať patričnú pozornosť a prispôsobovať našu stratégiu SEO optimalizácie meniacim sa algoritmom vyhľadávacích nástrojov.

Podľa Bruca Claya (2012) ku kľúčovým faktorom v roku 2011 patrili Panda Update, mobilné vyhľadávanie, nárast Facebooku, sociálne signály, Google+, aktuálnejšie výsledky vo vyhľadávaní, duplikátny obsah, Google+1, JavaScrip & Ajax, Schema.org, integrácia Yahoo & Bing, Yahoo Site Explorer a CRO (Conversion Rate Optimisation) v súvislosti so SEO. V dnešnom článku sa budeme venovať jednému z kľúčových faktorov, ku ktorým patrí nárast Facebooku.

Nárast sociálnej siete Facebook

Facebook je rozsiahly komunitný webový systém, ktorý založil 4. februára 2004 Mark Zuckerberg počas štúdia na Harvardskej univerzite. Spoluzakladateľmi systému boli Chris Hughes, Dustin Moskovitz a Eduardo Saverin.

V súčasnosti sa Facebook stáva druhým webovým sídlom firiem a môže sa významným spôsobom podieľať na zvýšení návštevnosti a tým aj obratu firmy. Podľa Bruca Claya (2012, s. 7) v septembri 2011 mal Facebook 800 miliónov registrovaných používateľov, ktorí sa pripájali denne. Podľa očakávaní by v roku 2012 mal prekročiť hranicu 1 miliardy. Podľa údajov samotného Facebooku z 1. augusta 2012 boli štatistiky nasledovné:

 • 955 miliónov aktívnych mesačných používateľov na konci júna 2012.
 • Približne 81% aktívnych mesačných používateľov je mimo USA a Kanady.
 • V júni 2012 mal Facebook 552 miliónov aktívnych denných používateľov.
 • 543 milión mesačných aktívnych používateľov v júni 2012 využilo produkty Facebooku pre mobilné telefóny.

Už uvedené štatistiky naznačujú, že význam Facebooku rastie a má stále väčší vplyv na SEO optimalizáciu.

Preto Bruce Clay odporúča:

 • Subjekty, ktoré sa prezentujú na Facebooku by mali využívať tiež  Google+, čím sa neskôr môžu stať autoritami v svojom odbore.
 • Stránky, ktoré využívajú Facebook “like“ by mali tiež využívať Google +1 na zdieľanie relevantného obsahu.
 • Relevantné stránky by mali využívať protokol Open Graph metadata a značkovací jazyk schema.org.

Dnes už nikto nepochybuje, že podporná stránka Facebooku významne ovplyvňuje SEO optimalizáciu. Bruce Clay (2010) sa už v svojej štúdii SEO Factors & Trends January 2010 zmieňuje o tom, že ku kľúčovým faktorom v roku 2009 pri SEO optimalizácii patrila optimalizácia sociálnych médií (Social Media Optimization - SMO). Ako naznačujú dnešné trendy je tomu skutočne tak. Podľa neho je SMO proces optimalizácie aktív sociálnych médií tak, aby sa zlepšila kvalita a radenie záznamov vo vyhľadávačoch. Dá sa to dosiahnuť predovšetkým nasledovnými spôsobmi:

 • zvyšovaním primárnych a sekundárnych spojení na sídlo,
 • pridávaním obsahu generovaného používateľmi na sídlo (blogy, komentáre a pod.),
 • využívaním sociálnych sietí a ich prepojením na webové sídla.

Túto skutočnosť si uvedomujú aj naše firmy a dnes je už bežné, že pri webovom sídli je aj spojenie na Facebook, prípadne Twitter alebo LinkedIn.

Obr. Aj webové sídlo MojOsud.sk ponúka spojenie na podpornú stránku na Facebooku

Obr. Aj webové sídlo MojOsud.sk ponúka spojenie na podpornú stránku na Facebooku

Obr. Podporná stránka webového sídla MojOsud.sk na Facebooku

Obr. Podporná stránka webového sídla MojOsud.sk na Facebooku

Ak si bližšie pozrieme podporné sídlo na Facebooku vidíme, že umožňuje neformálnu komunikáciu so svojimi priateľmi. Aby sme vyťažili čo najviac zo stránky Facebooku, mali by sme dodržiavať nasledovné odporúčania (Belosic 2011, Barone 2010, Smith 2009). 

Obr. V časti „About“ sa dozvieme základné informácie o poslaní webového sídla

Obr. V časti „About“ sa dozvieme základné informácie o poslaní webového sídla

 • Využívajte tiež časť  “Info”, kde zahrňte dôležité kľúčové slová, texty a tiež spojenia na Vaše sídlo. Facebook napomáha pridávať dôležité informácie o stránke, ktoré by sme nemali podceňovať. Veľmi dôležitá je adresa, ktorá sa využíva pri lokálnom vyhľadávaní, prehľad o spoločnosti a produktoch sa využije pri produktoch a pod.
 • Snažte sa získať spojenie na webové sídlo Facebooku z čo najväčšieho počtu zdrojov. Platí podobne ako pri tradičných webových sídlach, čím viac ľudí odkazuje na Vašu stránku, tým vyšší ranking získavate. Spojenia môžeme prirovnať k odporúčaniam, ale opäť platí, že vyššiu váhu majú spojenia zo zdrojov z vysokou autoritou a kredibilitou.
 • Optimalizujte aj multimédiá, ktoré pridávate na stránku. Najdôležitejší je titul multimédia, ktorý dávate buď na stránku Facebooku alebo YouTube. To isté platí aj o obrázkoch a logách.
 • Snažte sa vytvoriť príťažlivú interaktívnu a použiteľnú stránku. Nezabúdajte, že základnou ideológiou Facebooku je spájať ľudí.

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o náraste Facebooku, ako jednom z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvnil SEO optimalizáciu v roku 2011. Je dôležité poznať, ako sociálne médiá zasahujú a menia filozofiu SEO optimalizácie. V budúcom čísle elektronického spravodaja sa budeme venovať ďalšiemu kľúčovému faktoru a to sociálnym signálom.


Literatúra


a) Barone, Lisa. 2010. 5 Quick Ways To Improve Your Facebook SEO. In Small Business Trends. [online]. March 25, 2011 [cit.2012-08-11]. Dostupné na internete: http://smallbiztrends.com/2010/03/5-quick-ways-to-improve-your-facebook-seo.html
b) Belosic, Jim. 2011. 7 Tips For Boosting SEO Of Your Facebook Page. In Search Engine Land. [online]. September 20, 2011 [cit.2012-08-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/7-tips-for-boosting-seo-of-your-facebook-page-91961
c) CLAY, Bruce. 2012. SEO Factors & Trends January 2012. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-08-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/au/bruceclay-aus-seo-factors-trends-2012.pdf
d) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-08-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 
e) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-08-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf 
f) Makulová, Soňa, Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje |online|. Bratislava: Elet, 2011. 150 s. ISBN 978 – 80 – 88812 – 22- 7. Dostupné na internete: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
g) Smith, Justin. 2009. 10 Key SEO Strategies Every Facebook Page Owner Should Know. In Inside Facebook. [online]. July 13, 2009 [cit.2012-08-11]. Dostupné na internete: http://www.insidefacebook.com/2009/07/13/seo-facebook-pages-10-key-strategies/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.