Ako vytvoríme efektívny a atraktívny firemný blog

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. marec 2012 v kategórii Marketing sociálnych médií

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Prečo by sme sa mali venovať marketingu v sociálnych médiách  zaoberali významom marketingu v sociálnych médiách.  Vychádzame z toho, že sociálne médiá hrajú stále väčšiu úlohu pri zvyšovaní návštevnosti. Dnes už môžeme hovoriť o Social Media Optimization (SMO), alebo optimalizácii sociálnych médií. SMO chápeme aj ako súbor techník, návodov a postupov ako prepojiť firemné procesy so sociálnymi sieťami. Predstavili sme si aj pomerne zložitú typológiu sociálnych médií, ktorá sa neustále mení a vyvíja. K najdôležitejším typom sociálnych médií patria blogy, B2B sociálne siete, diskusné skupiny a fóra, weby na zdieľanie multimédií, mikroblogovacie služby, podcasting, recenzné a cestovateľské weby, sociálne siete, wiki-systémy, záložkové systémy a  geolokačné služby. 

Už z naznačeného je zrejmé, že je veľmi ťažké pre firmy využívať všetky typy sociálnych médií v marketingovej komunikácii.  V dnešnom čísle elektronického spravodaja sa budeme bližšie venovať  tvorbe efektívneho a atraktívneho firemného weblogu.

Čo je to blog

Slovo blog vzniklo skrátením slova weblog (web log), čo znamená webový záznamník (Janouch 2010, s. 225). Príspevky sa zverejňujú chronologicky. Pred príchodom blogov musel každý, kto chcel mať vlastnú prezentáciu na internete, vedieť programovať alebo niekomu si dať svoju prezentáciu urobiť. Od klasických webových stránok sa blogy líšia technológiou, ktorá umožňuje ich veľmi jednoduchú aktualizáciu. Ich ťažisko leží na novinkách, ktoré sú pravidelne a dynamicky dopĺňané.

Blogy vznikli ako súkromné denníčky, kde sa na začiatku písali súkromné skúsenosti. S postupom času sa zistilo, že sa toto dá využiť i na písanie správ, noviniek, prípadne recenzií produktov. Dnes je vlastne akýkoľvek informačný server založený na takzvanej blogovacej platforme. V praxi sa najčastejšie stretávame s profesnými a záujmovými blogmi, okolo ktorých sa zoskupuje skupina ľudí so spoločnými záujmami. Zvláštnou formou je video blog (vlog), ktorý sa skladá prevažne z videa. Blogovanie prostredníctvom mobilu sa nazýva mobloging. V súčasnosti sú stále viac populárnejšie mikroblogy (Twitter). Podrobné informácie o blogoch vrátane ich adresára nájdeme na serveri Technorati (http://www.technorati.com).

Obr. Na serveri Technorati nájdeme aj adresár weblogov

Obr. Na serveri Technorati nájdeme aj adresár weblogov

V rámci adresára je charakteristika blogu a čo je dôležité, aj jeho hodnotenie z hľadiska autority v príslušnej oblasti.

Obr. V oblasti SEO a marketingu sa považuje za najvýznamnejší a najrelevantnejší blog Search Engine Land

Obr. V oblasti SEO a marketingu sa považuje za najvýznamnejší a najrelevantnejší blog Search Engine Land

Význam firemného weblogu

K osvedčeným spôsobom komunikácie patrí aj vytvorenie vlastného firemného blogu. Blog je jednoduchá webová stránka, do ktorej pravidelne píšeme príspevky o problematike a informáciách, o ktoré sa chceme podeliť s ostatnými používateľmi internetu. Interný blog je určený na použitie a zdieľanie informácií medzi zamestnancami firmy a externý blog je určený na komunikáciu firmy s okolím.

Blog môžeme umiestniť buď na vlastnom firemnom webe alebo na blogových portáloch (www.blog.sme.sk, Blogger.com, blogy.etrend.sk a pod.). Samozrejmou súčasťou blogu by mala byť i možnosť čitateľov reagovať na uverejnené príspevky prostredníctvom komentárov, ktoré sa priamo zobrazujú pod príspevkom. Blog teda predstavuje  formu obojstrannej komunikácie.
Viktor Janouch (2010, s. 228 - 229) uvádza nasledovné odporúčania pri tvorbe firemného weblogu:

  1. Nikdy by sme si nemali všímať konkurenciu a porovnávať naše produkty s konkurenčnými. Tiež, keď sa v komentároch objavia zmienky a konkurenčných produktoch, väčšinou nemá význam na ne reagovať.
  2. Treba sa vyvarovať prehnaných očakávaní – na firemný blog treba dávať iba overené a pravdivé informácie a písať iba vtedy, keď je o čom.

Firemný blog prináša pre firmu množstvo výhod:

  • jeho cieľom je podporovať obchodný styk firmy s verejnosťou, existujúcimi zákazníkmi a obchodnými partnermi,
  • prostredníctvom reakcií zákazníkov získavame dôležité informácie o ich potrebách, ale často aj kritické pripomienky,
  • blog umožňuje aktuálne publikovanie informácií o dianí a sledovaní firmy,
  • blog predstavuje významnú súčasť marketingu a prispieva k zviditeľneniu sa firmy vo webovom prostredí,
  • blog môžu vytvárať aj vlastní zamestnanci,
  • nie je finančné nákladný.

Ak sme sa už rozhodli pre firemný weblog, treba podporiť jeho návštevnosť. Jednou z možností je pridať do vášho blogu RSS kanál. Táto technológia umožňuje užívateľom internetu prihlásiť sa k odberu noviniek z webu, ktorý ponúka RSS zdroj. Záujemcovia o sledovanie vášho blogu môžu takto automaticky dostávať upozornenie o nových príspevkoch bez toho, aby museli váš blog navštíviť. Ďalej je veľmi dobré pridať k vašim príspevkom možnosť „Pošli priateľovi“, prípadne dať na sociálnu sieť.

Príkladom môže byť firemný blog siete Microsoft windowsblog.sk. Cieľom je prostredníctvom blogu informovať používateľov všetkých verzií systému Windows o novinkách zo sveta Windows, prinášať praktické tipy a triky, ktoré čitateľom blogu zjednodušia prácu s ich operačným systémom a prinášať zdroje na stiahnutie, ktoré im spríjemnia alebo zefektívnia prácu vo Windows.

Obr. Firemný blog spoločnosti Microsoft prináša aktuálne informácie a rady na prácu s firemným softvérom

Obr. Firemný blog spoločnosti Microsoft prináša aktuálne informácie a rady na prácu s firemným softvérom

K mimoriadne obľúbeným blogom v oblasti SEO patrí blog spoločnosti SEOMOZ s najaktuálnejšími dennými informáciami zo sveta internetového marketingu.

Obr. Mimoriadne obľúbený blog zo sveta internetovej reklamy SEOMOZ

Obr. Mimoriadne obľúbený blog zo sveta internetovej reklamy SEOMOZ

Záver

V dnešnom článku sme sa bližšie zaoberali významom firemného blogu ako súčasti marketingu v sociálnych médiách. Naznačené príklady ukazujú, že ak sa tvorbe firemného blogu venuje náležitá pozornosť, môže zefektívniť komunikáciu firmy so zákazníkmi a zlepšiť image značky v podvedomí zákazníkov.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-02-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 
b) JANOUCH, Viktor. 2010. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer Press, a.s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7
c) Ako vytvoriť atraktívny firemný blog. In Zisk. Riadenie-marketing-podnikanie [online], [cit. 2012-02-11], Dostupné na internete: http://www.ezisk.sk/824/Ako-vytvorit-atraktivny-firemny-blog_15027.aspx

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Marketing sociálnych médií

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 3.

1. október 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2.

1. september 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.