Aká by mala byť SEO stratégia pre rok 2017. Časť 2.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. marec 2017 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Na začiatku každého roka si dávame záväzky a predsavzatia, ktoré by mali ovplyvniť náš život v danom roku. Nie je tomu inakšie ani v oblasti SEO. SEO stratégia záleží od viacerých faktorov. Máloktorá oblasť života sa tak rýchlo mení ako oblasť informačných technológií, ktoré zasahujú stále viac do nášho života a dokonca sa stávajú jeho integrálnou súčasťou. Podľa štatistík iba vyhľadávač Google ročne zaznamená viac ako 2 trilióny hľadaní a preto je namieste otázka, aké sú trendy vo vyhľadávaní a aká by mala byť SEO stratégia pre rok 2017.

SEO trendy pre rok 2017

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Aká by mala byť SEO stratégia pre rok 2017. Časť 1 hovorili o trendoch v SEO optimalizácii pre rok 2017. Ide predovšetkým o to, že pri SEO optimalizácii by sme mali stále viac rešpektovať používateľa webového sídla a jeho informačné správanie. Používatelia stále viac formulujú svoju požiadavku ako frázu a tomu treba upraviť aj obsah. Ďalším trendom je crosskanálový marketing, ktorý využíva viacero kanálov integrovaným spôsobom. V praxi to znamená, že ak napríklad používatelia hľadajú na mobilnej aplikácii určitý produkt a nerozhodnú sa ho hneď kúpiť, môžu dostať cielenú reklamu prostredníctvom sociálnych médií alebo elektronickej pošty. Jeho primárnym cieľom je vytvoriť konzistentnú prezentáciu značky na viacerých platformách tak, že sa používateľ môže medzi nimi pohodlne pohybovať s cieľom uskutočniť nákup. Tento typ marketingu je efektívny iba vtedy, ak poznáme cieľové publikum a jeho konzumné zvyklosti. Potom treba zvoliť správnu správu v správny čas a využiť správny kanál.

V dnešnom článku budeme hovoriť o ďalšom trende, ku ktorému patrí nárast mobilných aplikácií a vyhľadávanie pomocou hlasu.

Nárast vyhľadávaní prostredníctvom mobilu

Počet používateľov pripájajúcich sa na internet cez mobilné zariadenie prekonal v roku 2014 celosvetovo používateľov cez počítače, v novembri 2016 k tomu došlo aj na Slovensku (ĎURIŠ 2017). Dnes používatelia automaticky očakávajú, že sa web prispôsobí veľkosti obrazovky ich mobilu.

Obr. V novembri 2016 prekročilo už aj Slovensko počet používateľov pripájajúcich sa na internet cez mobilné zariadenie v porovnaní s počítačom (prevzaté z http://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/slovakia)

Obr. V novembri 2016 prekročilo už aj Slovensko počet používateľov pripájajúcich sa na internet cez mobilné zariadenie v porovnaní s počítačom (prevzaté z http://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/slovakia)

Ako uvádza Daniel Ďuriš (2015) Google v apríli 2014 upravil svoje algoritmy a na mobilných telefónoch preferuje stránky s dizajnom prispôsobujúcim sa menšej obrazovke – responzívny web. V podstate tvorca webového sídla má 3 možnosti. Buď vytvorí samostatnú verziu pre mobilné zariadenie na samostatnej adrese, zobrazí stránku dynamicky podľa návštevníkovho prehliadača, alebo využije responzívny dizajn. Pre nový web je to väčšinou najjednoduchšia voľba. Na webe sa nachádza jeden obsah, ktorý sa rôzne zobrazuje na veľkých PC monitoroch, tabletoch alebo mobiloch. Prehliadač si potom pomocou kaskádových štýlov vyberie, čo má zobraziť. Veľkou výhodou je, že rovnaký obsah je vždy prístupný cez tú istú URL adresu a rovnaký je aj HTML kód. Ako uvádza aj Daniel Ďuriš v svojom článku Responzívny dizajn alebo mobilný web – pomôcka pri rozhodovaní z hľadiska indexácie vyhľadávačom Google je úplne jedno, pre ktorú verziu mobilného webu sa rozhodnete. Google však odporúča používať responzívny web, ktorý je užívateľsky prívetivý a optimalizovaný pre vyhľadávače.

Hlasové vyhľadávanie sa stáva skutočnosťou

Vyhľadávanie prostredníctvom hlasu patrí k projektom, na ktorom sa pracuje už niekoľko rokov. Ako sa postupne zdokonaľujú technológie, znižuje sa aj percento chybovosti vo vyhľadávaní. V svojom úvodnom prejave na konferencii SMX West 2016 šéf výskumu vyhľadávania hlasom spoločnosti Google Behshad Behzadi oznámil, že chybovosť sa znížila z 25% pred dvoma rokmi na 8% (Dholakiya 2016).

Cieľom výskumu pre rok 2017 je nielen rozpoznať hlas, ale mu aj porozumieť. Tu bude treba brať do úvahy viacero faktorov:

  • predchádzajúce vyhľadávania,
  • kontext miesta vyhľadávania,
  • personalizované informácie,
  • výskum kľúčových slov v hovorených dotazoch.

V súčasnosti je už možné si vyskúšať hlasové vyhľadávanie aj na vlastnom počítači. Potrebujete prehliadač Google Chrome a zabudovaný či pripojený mikrofón. V súčasnosti je hlasové vyhľadávanie k dispozícii len pre americkú angličtinu. Je vhodné ho využiť v nasledujúcich prípadoch:

  • vyhľadávanie dotazov, ktoré sa nedajú ľahko napísať,
  • jednoduchšie a rýchlejšie vyhľadávanie slov, kde nie ste si istí pravopisom,
  • pri dlhších vyhľadávacích dotazoch,
  • vyhľadávacie dotazy, ktoré znejú lepšie nahlas,
  • vyhľadávanie bez písania.

Podobne je možné vyhľadávať aj na mobilných zariadeniach.

Obr. V súčasnosti je už možné vyskúšať si vyhľadávanie hlasom aj na mobilných zariadeniach (prevzaté z https://www.google.com/search/about/features/0)

Obr. V súčasnosti je už možné vyskúšať si vyhľadávanie hlasom aj na mobilných zariadeniach (prevzaté z https://www.google.com/search/about/features/0)

Záver

V roku 2017 budeme svedkami mnohých zmien, ktoré sa týkajú SEO optimalizácie. Treba brať do úvahy predovšetkým narastajúci počet používateľov, ktorí využívajú mobilné telefóny a podľa odporúčania Google využiť responzívny dizajn. Responzívny web sa vie automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený, čo prináša so sebou veľké množstvo výhod. Z hľadiska SEO optimalizácie bude znamenať veľký vplyv aj hlasové vyhľadávanie, ktoré sa sľubne rozvíja.


Literatúra


a) Dholakiya, Pratik. 2016. SEO trends to prepare for in 2017. In Search Engine Land 3. 12. 2016 [online], [cit. 2017-02-11].Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seo-trends-prepare-2017-263710
b) Ďuriš, Daniel. 2017. 10 SEO tipov na rok 2017, ktorými sa oplatí riadiť. In PIZZA SEO blog. 23. 02. 2017 [online], [cit. 2017-02-11].Dostupné na internete: https://pizzaseo.com/sk/blog/seo-rok-2017/
c) Ďuriš, Daniel. 2015. Responzívny dizajn alebo mobilný web – pomôcka pri rozhodovaní. In PIZZA SEO blog 12. 05. 2015 [online], [cit. 2017-02-11].Dostupné na internete: https://pizzaseo.com/sk/blog/responzivny-dizajn-alebo-mobilny-web-overte-si-spravne-nastavenie/
d) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2017-02-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.