Ak chcete mať úspešné webové sídlo, pri návrhu navigácie dodržiavajte webové konvencie

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. október 2008 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V septembrovom čísle elektronického spravodaja sme  v článku Pri návrhu navigácie na webovom sídle by sme mali byť konzistentní zdôraznili dodržiavať pri návrhu navigácie princíp konzistentnosti. Konzistentná navigácia zvyšuje použiteľnosť webového sídla, pretože používatelia sa nemusia učiť novú navigačnú schému na každej stránke. V dnešnom článku sa zameriame na ďalší z dôležitých princípov pri návrhu navigácie na webovom sídle, a to konkrétne o dodržiavaní webových konvencií.

Podľa Gerry McGoverna a Roba Norton by sme pri návrhu navigačného systému mali dodržiavať nasledovné princípy, ktoré sa etablovali počas vývoja teórie informačnej architektúry
(2002, s. 145-158):

1. Navigáciu navrhujte pre používateľa webového sídla
2. Poskytnite používateľom viac možností navigácie
3. Dajte používateľom vedieť, kde sa práve nachádzajú
4. Dajte používateľom vedieť, kde boli
5. Dajte používateľom vedieť, kde môžu ísť
6. Poskytnite kontext
7. Buďte konzistentní
8. Dodržiavajte webové konvencie
9. Neprekvapujte alebo nezavádzajte používateľa
10. Poskytnite používateľovi podporu a spätnú väzbu

Pri návrhu navigačného systému dodržiavajte webové konvencie

Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že web ako pomerne nové médium  si za pomerne krátky čas získal obrovskú popularitu a z historického hľadiska ho môžeme porovnávať k vynálezu kníhtlače Jánom Guttenbergom. Dnes patrí vyhľadávanie informácií v internete k bežným činnostiam a používatelia si zvykli na určitý typ navigačných schém.

Dnes už môžeme smelo hovoriť aj o určitých webových konvenciách pri návrhu navigácie, ktoré sa etablovali ako výsledok vývoja informačnej architektúry ako vedeckej disciplíny o usporiadaní informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie.

Je dokázané, že tvorcovia webových sídiel, ktorí chcú byť výnimoční a nerešpektujú webové konvencie iba mätú používateľov, ktorí si už vytvorili na základe predchádzajúcich skúseností určitú mentálnu mapu, ako by mal vyzerať systém navigácie a klasifikácie na webovom sídle.
 
Tu je niekoľko konvencií, ktoré by sme podľa Gerry McGoverna a Roba Nortona mali dodržiavaťm (2002, s. 154 - 155):

 • Globálna navigácia. Tento spôsob navigácie sa väčšinou nachádza na vrchu a v spodnej časti každej stránky a obsahuje spojenia na hlavné časti sídla. Konvenciou je, že sa globálna navigácia začína označením Home (Úvod). K ďalším bežne používaným odkazom patrí O nás a Kontakt.
 • Pre úvodnú domovskú stránku je konvencia používať Home, na Slovensku Úvod, Úvodná stránka, Hlavná stránka prípadne tiež Home. Úvodná stránka sa hlavne v prípade veľkých webových sídiel korporácií nahrádza menom a logom spoločnosti.
 • Názov About, O nás obsahuje väčšinou informácie o histórii firmy, jej poslaní, organizačnom usporiadaní, zameraní, finančných ukazovateľoch a pod. Niekedy sa k názvu O nás pridáva aj názov firmy.

 • Názov Kontakt (Contact, Contact us) obsahuje kontaktné údaje ako sú email, telefón, geografická adresa a často aj mapu s informáciami o tom, ako sa dostanete k firme.

Obr. Kontaktné informácie by mali uľahčiť potenciálnym záujemcom jednoducho kontaktovať firmu

Obr. Kontaktné informácie by mali uľahčiť potenciálnym záujemcom jednoducho kontaktovať firmu

 • Spätná väzba (Feedback) je povzbudením pre čitateľa na kladenie otázok.
 • Logo organizácie by malo byť na každej stránke vľavo hore a malo by mať spojenie na úvodnú domovskú stránku.

Obr. Kliknutím na logo SNK sa dostaneme z hociktorej časti sídla na hlavnú stránku

Obr. Kliknutím na logo SNK sa dostaneme z hociktorej časti sídla na hlavnú stránku

 • Názov pre vyhľadávanie na webe je Vyhľadávanie, Search. Tlačidlo, ktorým spustíme vyhľadávanie by sa tiež mal volať Search. Pod vyhľadávacím okienkom by mala byť možnosť kliknúť na Advanced Search, Rozšírené vyhľadávanie.
 • Vyhľadávacie okienko by malo byť dostupné na každej stránke webového sídla, malo by byť umiestnené vpravo pod globálnou navigáciou alebo vľavo hore pod logom organizácie.
 • Na konci každej stránky by mala byť globálna navigácia vo forme hypertextových odkazov, kontakt, podmienky využívania stránky, copyright a spojenie na autora.
 • Farba nenavštívených spojení by mala byť modrá, navštívených fialová.
 • Ak používateľ klikne na spojenie očakáva, že sa dostane na HTML dokument. Ak je to audio, video alebo iný typ dokumentu, malo by spojenie o tom informovať. 

Záver

V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti dodržiavaní webových konvencií pri návrhu na webovom sídle. Dodržiavanie uvedeného princípu zvýši použiteľnosť webového sídla, pretože používatelia si už časom vytvorili mentálnu mapu, ktorá predpokladá určité rozmiestnenie prvkov navigačného systému.
O ďalších dôležitých princípoch, ktoré by sme mali dodržiavať pri návrhu navigačného systému budeme hovoriť v budúcich číslach.

Literatúra


a) McGovern, Gerry; Norton, Rob. 2002. Content Critical. London : Pearson Education Limited, 2002. 241 s.

b) MAKULOVÁ, S. Systém navigácie na WWW stránkach. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2007 , č. 2, [cit. 2008-08-10]. Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/makulova2.htm>

c) MAKULOVÁ, S. 2006. Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok. In Newsletter. 13. január 2006 [online], [cit. 2008-08-10]. Dostupné na internete < http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=informacna-architektura-a-jej-vplyv-na-najditelnost-webovych-stranok>

d) MORVILLE, P., ROSENFELD, L. 2006. Information Architecture for the World Wide Web. 3. vyd. Sebastopol: O´Reilly&Associates, 2006, 504 s.

e) Nielsen, Jakob. 2004. Guidelines for Visualizing Links. In Jakob Nielsen´s Alertbox May 2004 [online ], [cit. 2008–08–20 ]. Dostupné na internete http://www.useit.com/alertbox/20040510.html

f) Nielsen, Jakob. 2008. Link List Color on Intranets. In Jakob Nielsen´s Alertbox May 2008 [online ], [cit. 2008–08–20 ]. Dostupné na internete http://www.useit.com/alertbox/link-list-color.html

g) POWAZEK,  D. 2006. Where Am I? In  A List Apart.  8. august 2006. [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete <http://alistapart.com/articles/whereami>

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.