WebDesign

ELET - web solutions, web design

WebDesign - vytvárame web sídla na podporu vášho obchodu

WebDesign chápeme komplexne

Web bez návštevníkov je len nákladnou vizitkou bez návratnosti investícií. Preto je našim prvoradým cieľom navrhnúť a zrealizovať pre vás také webové sídlo, ktoré bude mať všetky predpoklady pre to, aby bolo navštevované. Pri tvorbe vychádzame z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria použiteľnosť a prístupnosť, kredibilita, nájditeľnosťvyužiteľnosť. Dosiahnutie týchto atribútov je základným predpokladom pre úspešný internetový marketing.

Koncepčný návrh

Aké by malo byť vaše web sídlo? Čo od neho očakávate? Má byť zamerané na predaj produktov? Alebo má plniť len informačný účel? Po konzultácii, pripravíme koncepčný návrh stránok.

Informačná štruktúra

Z obsahových materiálov a navrhnutej koncepcie zostavíme informačnú štruktúru budúceho web sídla. V tejto fáze kladieme dôraz na optimalizáciu obsahu stránok z hľadiska umiestnenia webových sídiel na popredných miestach vo vyhľadávačoch.

Návrh navigačného rozhrania

Dobre navrhnuté navigačné rozhranie je prvým z predpokladov aby sa potencionálny zákazník nestratil na stránke. Jednoducho dosiahnuť požadovanú informáciu na čo najmenší počet kliknutí je výsadou dobre navrhnutej navigácie.

Grafická realizácia - Design

Web je virtuálnou firmou kde sa návštevníci musia cítit príjemne. Preto je našim cieľom perfektne zvládnutý a prehľadne spracovaný design stránok, ktorý rešpektuje korporátny štýl spoločnosti. Nemalú pozornosť venujeme optimalizácii webu z hľadiska grafických prvkov, aby sme dosiahli prijateľný čas načítavania stránky pri zachovaní obrazovej kvality grafických prvkov.

Programovanie

Komplexné spojenie a finalizácia stránok so zapracovaním interaktívnych komponentov. Zabezpečenie spoľahlivého fungovania stránok na najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Pri návrhu web sídla rešpektujeme odporúčania W3C konzorcia.

Prevádzka a aktualizácia

Naše web hostingové služby vám zabezpečia bezproblémovú dostupnosť web sídla 24 hodín denne. Na rýchlu a jednoduchú aktualizáciu webu vám ponúkame profesionálny redakčný systém SwiftSite™.

Podpora návštevnosti

Podmienkou komerčného úspechu webu je dostatočný objem správne cielenej návštevnosti. Aj najlepšie spravený web bez návštevníkov je len nákladnou vizitkou bez návratnosti investícií. Informujte sa o našich službách na zvýšenie návštevnosti, či už ide o optimalizáciu stránok, alebo reklamu na internete.

Vyhodnocovanie úspešnosti

Každý projekt sa začína plánovaním a konči kontrolou výsledkov. Ponúkame vám silný nástroj na sledovanie a analýzu návštevnosti vášho web sídla NAJ.sk.

Uvedené postupy spolu vytvárajú synergický efekt, ktorý sa prejaví na celkovej úspešnosti web sídla.

Radi vám spracujeme ponuku na WebDesign. Aby ponuka bola čo najpresnejšia porposíme Vás o vyplnenie web dotazníka.

Web dotazník
Kontaktný formulár

Copyright © 1995 - 2015 ELET, s.r.o.
Spracované v redakčnom systéme SwiftSite™. [Technické informácie]